Παρακολούθηση
Davide Baltieri
Davide Baltieri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
People reidentification in surveillance and forensics: A survey
R Vezzani, D Baltieri, R Cucchiara
ACM Computing Surveys (CSUR) 46 (2), 1-37, 2013
3592013
3dpes: 3d people dataset for surveillance and forensics
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
Proceedings of the 2011 joint ACM workshop on Human gesture and behavior …, 2011
3482011
Sarc3d: a new 3d body model for people tracking and re-identification
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
Image Analysis and Processing–ICIAP 2011: 16th International Conference …, 2011
772011
HMM based action recognition with projection histogram features
R Vezzani, D Baltieri, R Cucchiara
Recognizing Patterns in Signals, Speech, Images and Videos: ICPR 2010 …, 2010
642010
People orientation recognition by mixtures of wrapped distributions on random trees
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
562012
Fast background initialization with recursive Hadamard transform
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
2010 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2010
462010
Multi-view people surveillance using 3D information
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara, A Utasi, C Benedek, T Szirányi
2011 IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV …, 2011
432011
Mapping appearance descriptors on 3d body models for people re-identification
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
International Journal of Computer Vision 111, 345-364, 2015
402015
Learning articulated body models for people re-identification
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
Proceedings of the 21st ACM international conference on Multimedia, 557-560, 2013
272013
3D Body Model Construction and Matching for Real Time People Re-Identification.
D Baltieri, R Vezzani, R Cucchiara
Eurographics Italian Chapter Conference, 65-71, 2010
262010
Pathnodes integration of standalone particle filters for people tracking on distributed surveillance systems
R Vezzani, D Baltieri, R Cucchiara
Image Analysis and Processing–ICIAP 2009: 15th International Conference …, 2009
122009
Technological innovations in agriculture for scouting halyomorpha halys in orchards
L Almstedt, D Baltieri, FB Sorbelli, D Cattozzi, D Giannetti, A Kargar, ...
2023 19th International Conference on Distributed Computing in Smart Systems …, 2023
42023
Modelli 3D del corpo umano per la riacquisizione di persone
D BALTIERI
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13