Παρακολούθηση
Afshin Houshang
Afshin Houshang
Assistant Professor of Physics at the University of Gothenburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.gu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spin-torque and spin-Hall nano-oscillators
T Chen, RK Dumas, A Eklund, PK Muduli, A Houshang, AA Awad, ...
Proceedings of the IEEE 104 (10), 1919-1945, 2016
3292016
Long-range mutual synchronization of spin Hall nano-oscillators
AA Awad, P Dürrenfeld, A Houshang, M Dvornik, E Iacocca, RK Dumas, ...
Nature Physics 13 (3), 292-299, 2017
2612017
Spin-wave-beam driven synchronization of nanocontact spin-torque oscillators
A Houshang, E Iacocca, P Dürrenfeld, SR Sani, J Åkerman, RK Dumas
Nature nanotechnology 11 (3), 280-286, 2016
1462016
Advances in magnetics roadmap on spin-wave computing
AV Chumak, P Kabos, M Wu, C Abert, C Adelmann, AO Adeyeye, ...
IEEE Transactions on Magnetics 58 (6), 1-72, 2022
93*2022
CoFeB-based spin Hall nano-oscillators
M Ranjbar, P Drrenfeld, M Haidar, E Iacocca, M Balinskiy, TQ Le, ...
IEEE Magnetics Letters 5, 1-4, 2014
892014
Tunable permalloy-based films for magnonic devices
Y Yin, F Pan, M Ahlberg, M Ranjbar, P Dürrenfeld, A Houshang, M Haidar, ...
Physical Review B 92 (2), 024427, 2015
712015
A 20 nm spin Hall nano-oscillator
P Dürrenfeld, AA Awad, A Houshang, RK Dumas, J Åkerman
Nanoscale 9 (3), 1285-1291, 2017
662017
A single layer spin-orbit torque nano-oscillator
M Haidar, AA Awad, M Dvornik, R Khymyn, A Houshang, J Åkerman
Nature communications 10 (1), 2362, 2019
622019
Low operational current spin Hall nano-oscillators based on NiFe/W bilayers
H Mazraati, S Chung, A Houshang, M Dvornik, L Piazza, F Qejvanaj, ...
Applied Physics Letters 109 (24), 242402, 2016
622016
Spin transfer torque driven higher-order propagating spin waves in nano-contact magnetic tunnel junctions
A Houshang, R Khymyn, H Fulara, A Gangwar, M Haidar, SR Etesami, ...
Nature Communications 9 (1), 4374, 2018
462018
Memristive control of mutual spin Hall nano-oscillator synchronization for neuromorphic computing
M Zahedinejad, H Fulara, R Khymyn, A Houshang, M Dvornik, S Fukami, ...
Nature materials 21 (1), 81-87, 2022
382022
Direct observation of Zhang-Li torque expansion of magnetic droplet solitons
S Chung, QT Le, M Ahlberg, AA Awad, M Weigand, I Bykova, R Khymyn, ...
Physical review letters 120 (21), 217204, 2018
362018
Ultrafast Ising Machines using spin torque nano-oscillators
DI Albertsson, M Zahedinejad, A Houshang, R Khymyn, J Åkerman, ...
Applied Physics Letters 118 (11), 112404, 2021
322021
Auto-oscillating spin-wave modes of constriction-based spin Hall nano-oscillators in weak in-plane fields
H Mazraati, SR Etesami, SAH Banuazizi, S Chung, A Houshang, ...
Physical Review Applied 10 (5), 054017, 2018
292018
Current modulation of nanoconstriction spin-hall nano-oscillators
M Zahedinejad, AA Awad, P Dürrenfeld, A Houshang, Y Yin, PK Muduli, ...
IEEE Magnetics Letters 8, 1-4, 2017
282017
Reduced spin torque nano-oscillator linewidth using irradiation
S Jiang, R Khymyn, S Chung, TQ Le, LH Diez, A Houshang, ...
Applied Physics Letters 116 (7), 072403, 2020
232020
Width dependent auto-oscillating properties of constriction based spin Hall nano-oscillators
AA Awad, A Houshang, M Zahedinejad, R Khymyn, J Åkerman
Applied Physics Letters 116 (23), 232401, 2020
202020
Spatial mapping of torques within a spin Hall nano-oscillator
TM Spicer, PS Keatley, THJ Loughran, M Dvornik, AA Awad, P Dürrenfeld, ...
Physical Review B 98 (21), 214438, 2018
202018
Phase-binarized spin Hall nano-oscillator arrays: Towards spin Hall Ising machines
A Houshang, M Zahedinejad, S Muralidhar, J Chęciński, R Khymyn, ...
Physical Review Applied 17 (1), 014003, 2022
172022
Time resolved imaging of the non-linear bullet mode within an injection-locked nano-contact spin Hall nano-oscillator
TM Spicer, PS Keatley, M Dvornik, THJ Loughran, AA Awad, P Dürrenfeld, ...
Applied Physics Letters 113 (19), 192405, 2018
142018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20