Παρακολούθηση
Arian Askari
Arian Askari
PhD candidate at Leiden University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liacs.leidenuniv.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DoSSIER@ COLIEE 2021: Leveraging dense retrieval and summarization-based re-ranking for case law retrieval
S Althammer, A Askari, S Verberne, A Hanbury
Proceedings of the Eigth International Competition on Legal Information …, 2021
152021
Combining lexical and neural retrieval with longformer-based summarization for effective case law retrieval
A Askari, S Verberne
Proceedings of the 2nd International Conference on Design of Experimental …, 2021
112021
Expert Finding in Legal Community Question Answering
A Askari, S Verberne, G Pasi
Proceedings of the 44th European Conference on Information Retrieval (ECIR 2022), 2022
72022
Query Understanding via Entity Attribute Identification
A Dargahi Nobari, A Askari, F Hasibi, M Neshati
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and …, 2018
52018
On the Interpolation of Contextualized Term-based Ranking with BM25 for Query-by-Example Retrieval
A Abolghasemi, A Askari, S Verberne
Proceedings of the 2022 ACM SIGIR International Conference on Theory of …, 2022
32022
On Anonymous Commenting: A Greedy Approach to Balance Utilization and Anonymity for Instagram Users
A Askari, A Jalilvand, M Neshati
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
32019
Injecting the BM25 Score as Text Improves BERT-Based Re-rankers
A Askari, A Abolghasemi, G Pasi, W Kraaij, S Verberne
ECIR 2023: 45th European Conference on Information Retrieval, 2023
22023
LeiBi@ COLIEE 2022: Aggregating Tuned Lexical Models with a Cluster-driven BERT-based Model for Case Law Retrieval
A Askari, G Peikos, G Pasi, S Verberne
Proceedings of the Nineth International Competition on Legal Information …, 2022
22022
Generating Synthetic Documents for Cross-Encoder Re-Rankers: A Comparative Study of ChatGPT and Human Experts
A Askari, M Aliannejadi, E Kanoulas, S Verberne
https://arxiv.org/pdf/2305.02320.pdf, 2023
2023
Retrieval for Extremely Long Queries and Documents with RPRS: a Highly Efficient and Effective Transformer-based Re-Ranker
A Askari, S Verberne, A Abolghasemi, W Kraaij, G Pasi
https://arxiv.org/abs/2303.01200, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10