Παρακολούθηση
Arian Askari
Arian Askari
PhD candidate at Leiden University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DoSSIER@ COLIEE 2021: Leveraging dense retrieval and summarization-based re-ranking for case law retrieval
S Althammer, A Askari, S Verberne, A Hanbury
Proceedings of the Eigth International Competition on Legal Information …, 2021
362021
Combining lexical and neural retrieval with longformer-based summarization for effective case law retrieval
A Askari, S Verberne
Proceedings of the 2nd International Conference on Design of Experimental …, 2021
292021
Injecting the BM25 Score as Text Improves BERT-Based Re-rankers
A Askari, A Abolghasemi, G Pasi, W Kraaij, S Verberne
ECIR 2023: 45th European Conference on Information Retrieval, 2023
252023
Expert Finding in Legal Community Question Answering
A Askari, S Verberne, G Pasi
ECIR 2022: Proceedings of the 44th European Conference on Information Retrieval, 2022
252022
A Test Collection of Synthetic Documents for Training Rankers: ChatGPT vs. Human Experts
A Askari, M Aliannejadi, E Kanoulas, S Verberne
CIKM 2023: The 32nd ACM International Conference on Information and …, 2023
132023
LeiBi@ COLIEE 2022: Aggregating Tuned Lexical Models with a Cluster-driven BERT-based Model for Case Law Retrieval
A Askari, G Peikos, G Pasi, S Verberne
Proceedings of the Nineth International Competition on Legal Information …, 2022
122022
Retrievability Bias Estimation Using Synthetically Generated Queries
A Abolghasemi, S Verberne, A Askari, L Azzopardi
CIKM 2023: The 32nd ACM International Conference on Information and …, 2023
112023
On the Interpolation of Contextualized Term-based Ranking with BM25 for Query-by-Example Retrieval
A Abolghasemi, A Askari, S Verberne
Proceedings of the 2022 ACM SIGIR International Conference on Theory of …, 2022
112022
Generating Synthetic Documents for Cross-Encoder Re-Rankers: A Comparative Study of ChatGPT and Human Experts
A Askari, M Aliannejadi, E Kanoulas, S Verberne
GenIR SIGIR 2023: Generative Information Retrieval workshop at ACM SIGIR 2023, 2023
92023
Query Performance Prediction using Relevance Judgments Generated by Large Language Models
C Meng, N Arabzadeh, A Askari, M Aliannejadi, M de Rijke
arXiv preprint arXiv:2404.01012, 2024
62024
Expand, Highlight, Generate: RL-driven Document Generation for Passage Reranking
A Askari, M Aliannejadi, C Meng, E Kanoulas, S Verberne
EMNLP 2023: Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in …, 2023
62023
Query Understanding via Entity Attribute Identification
A Dargahi Nobari, A Askari, F Hasibi, M Neshati
CIKM 2018: Proceedings of the 27th ACM International Conference on …, 2018
62018
Self-seeding and Multi-intent Self-instructing LLMs for Generating Intent-aware Information-Seeking dialogs
A Askari, R Petcu, C Meng, M Aliannejadi, A Abolghasemi, E Kanoulas, ...
Under peer review, 2024
52024
Retrieval for Extremely Long Queries and Documents with RPRS: a Highly Efficient and Effective Transformer-based Re-Ranker
A Askari, S Verberne, A Abolghasemi, W Kraaij, G Pasi
TOIS 2023: ACM Transactions on Information Systems, 2023
52023
CLosER: Conversational Legal Longformer with Expertise-Aware Passage Response Ranker for Long Contexts
A Askari, M Aliannejadi, A Abolghasemi, E Kanoulas, S Verberne
CIKM 2023: The 32nd ACM International Conference on Information and …, 2023
42023
Ranked List Truncation for Large Language Model-based Re-Ranking
C Meng, N Arabzadeh, A Askari, M Aliannejadi, M de Rijke
arXiv preprint arXiv:2404.18185, 2024
32024
On Anonymous Commenting: A Greedy Approach to Balance Utilization and Anonymity for Instagram Users
A Askari, A Jalilvand, M Neshati
SIGIR 2019: Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on …, 2019
32019
🏆 Measuring Bias in a Ranked List using Term-based Representations
A Abolghasemi, L Azzopardi, A Askari, M de Rijke, S Verberne
ECIR 2024: 46th European Conference on Information Retrieval, 2024
22024
Answer Retrieval in Legal Community Question Answering
A Askari, Z Yang, Z Ren, S Verberne
ECIR 2024: 46th European Conference on Information Retrieval, 2024
12024
Injecting the Score of the First-stage Retriever as Text Improves BERT-Based Re-rankers
A Askari, A Abolghasemi, G Pasi, W Kraaij, S Verberne
Information Retrieval Journal (Discover Computing Journal), 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20