Παρακολούθηση
Kourosh Behzadian
Kourosh Behzadian
Professor of Smart Infrastructure and Civil Engineering, University of West London
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Stochastic sampling design using a multi-objective genetic algorithm and adaptive neural networks
K Behzadian, Z Kapelan, D Savic, A Ardeshir
Environmental Modelling & Software 24 (4), 530-541, 2009
1642009
Comprehensive risk management using fuzzy FMEA and MCDA techniques in highway construction projects
M Ahmadi, K Behzadian, A Ardeshir, Z Kapelan
Journal of Civil Engineering and Management 23 (2), 300-310, 2017
1102017
Advantages of integrated and sustainability based assessment for metabolism based strategic planning of urban water systems
K Behzadian, Z Kapelan
Science of the total environment 527, 220-231, 2015
682015
Modelling metabolism based performance of an urban water system using WaterMet2
K Behzadian, Z Kapelan
Resources, Conservation and Recycling 99, 84-99, 2015
672015
Pipe failure prediction in water distribution systems considering static and dynamic factors
R Farmani, K Kakoudakis, K Behzadian, D Butler
Procedia Engineering 186, 117-126, 2017
582017
Constructing a smart framework for supplying the biogas energy in green buildings using an integration of response surface methodology, artificial intelligence and petri net …
MM Shahsavar, M Akrami, M Gheibi, B Kavianpour, AM Fathollahi-Fard, ...
Energy Conversion and Management 248, 114794, 2021
542021
Reliability assessment for hybrid systems of advanced treatment units of industrial wastewater reuse using combined event tree and fuzzy fault tree analyses
F Piadeh, M Ahmadi, K Behzadian
Journal of Cleaner Production 201, 958-973, 2018
502018
Selection of a Bridge Construction Site Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process in Geographic Information System
A Ardeshir, N Mohseni, K Behzadian, M Errington
Arabian Journal for Science and Engineering 39 (6), 4405-4420, 2014
492014
A critical review of real-time modelling of flood forecasting in urban drainage systems
F Piadeh, K Behzadian, AM Alani
Journal of Hydrology 607, 127476, 2022
472022
Pipeline failure prediction in water distribution networks using evolutionary polynomial regression combined with K-means clustering
K Kakoudakis, K Behzadian, R Farmani, D Butler
Urban Water Journal 14 (7), 737-742, 2017
462017
Performance assessment of water reuse strategies using integrated framework of urban water metabolism and water-energy-pollution nexus
O Landa-Cansigno, K Behzadian, DI Davila-Cano, LC Campos
Environmental Science and Pollution Research 27, 4582-4597, 2020
452020
Metabolism-modelling approaches to long-term sustainability assessment of urban water services
G Venkatesh, H Brattebø, S Sægrov, K Behzadian, Z Kapelan
Urban Water Journal 14 (1), 11-22, 2017
422017
Urban water system metabolism assessment using WaterMet2 model
K Behzadian, Z Kapelan, G Venkatesh, H Brattebø, S Sægrov, E Rozos, ...
Procedia Engineering 70, 113-122, 2014
412014
Bio-recovery of municipal plastic waste management based on an integrated decision-making framework
MM Shahsavar, M Akrami, Z Kian, M Gheibi, AM Fathollahi-Fard, ...
Journal of Industrial and Engineering Chemistry 108, 215-234, 2022
402022
Protective spur dike for scour mitigation of existing spur dikes
H Karami, A Ardeshir, K Behzadian, M Ghodsian
Journal of hydraulic research 49 (6), 809-813, 2011
352011
A novel approach for water quality management in water distribution systems by multi-objective booster chlorination
K Behzadian, M Alimohammadnejad, A Ardeshir, F Jalilsani, ...
International Journal of Civil Engineering 10 (1), 51-60, 2012
342012
Can smart rainwater harvesting schemes result in the improved performance of integrated urban water systems?
K Behzadian, Z Kapelan, SJ Mousavi, A Alani
Environmental Science and Pollution Research 25, 19271-19282, 2018
332018
WaterMet 2: a tool for integrated analysis of sustainability-based performance of urban water systems
K Behzadian, Z Kapelan, G Venkatesh, H Brattebø, S Sægrov
Drinking Water Engineering and Science Discussions 7, 63-72, 2014
312014
Resilience-based performance assessment of water-recycling schemes in urban water systems
K Behzadian, Z Kapelan, M Morley
Water Distribution System Analysis, WDSA2014, 2014
272014
Optimal rehabilitation of water distribution systems using a cluster-based technique
K Muhammed, R Farmani, K Behzadian, K Diao, D Butler
Journal of water resources planning and management 143 (7), 04017022, 2017
262017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20