Παρακολούθηση
Marco Petrangeli Papini
Marco Petrangeli Papini
Full Professor - Sapienza Università di Roma - Dipartimento di Chimica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nanoscale zerovalent iron particles for groundwater remediation: a review
T Tosco, MP Papini, CC Viggi, R Sethi
Journal of cleaner production 77, 10-21, 2014
5222014
Biosorption of Metal Ions on Arthrobacter sp.:  Biomass Characterization and Biosorption Modeling
F Pagnanelli, M Petrangeli Papini, L Toro, M Trifoni, F Veglio
Environmental Science & Technology 34 (13), 2773-2778, 2000
4162000
Olive oil mill effluents as a feedstock for production of biodegradable polymers
D Dionisi, G Carucci, MP Papini, C Riccardi, M Majone, F Carrasco
Water research 39 (10), 2076-2084, 2005
2922005
Relevance of side reactions in anaerobic reductive dechlorination microcosms amended with different electron donors
F Aulenta, A Pera, S Rossetti, MP Papini, M Majone
Water Research 41 (1), 27-38, 2007
1592007
Storage of biodegradable polymers by an enriched microbial community in a sequencing batch reactor operated at high organic load rate
D Dionisi, M Beccari, S Di Gregorio, M Majone, MP Papini, G Vallini
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2005
1572005
Laboratory investigation of DNAPL migration in porous media
A Luciano, P Viotti, MP Papini
Journal of Hazardous Materials 176 (1-3), 1006-1017, 2010
1102010
Competition for H2 between sulfate reduction and dechlorination in butyrate-fed anaerobic cultures
F Aulenta, M Beccari, M Majone, MP Papini, V Tandoi
Process Biochemistry 43 (2), 161-168, 2008
1002008
The “Oil-Spill Snorkel”: an innovative bioelectrochemical approach to accelerate hydrocarbons biodegradation in marine sediments
C Cruz Viggi, E Presta, M Bellagamba, S Kaciulis, SK Balijepalli, ...
Frontiers in microbiology 6, 881, 2015
902015
Comparative study of methanol, butyrate, and hydrogen as electron donors for long‐term dechlorination of tetrachloroethene in mixed anerobic cultures
F Aulenta, JM Gossett, MP Papini, S Rossetti, M Majone
Biotechnology and bioengineering 91 (6), 743-753, 2005
902005
Removal of organic xenobiotics in activated sludges under aerobic conditions and anaerobic digestion of the adsorbed species
D Dionisi, L Bertin, L Bornoroni, S Capodicasa, MP Papini, F Fava
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2006
782006
Bioelectrochemical approach for reductive and oxidative dechlorination of chlorinated aliphatic hydrocarbons (CAHs)
A Lai, F Aulenta, M Mingazzini, MT Palumbo, MP Papini, R Verdini, ...
Chemosphere 169, 351-360, 2017
772017
Acid leaching of manganiferous ores by sucrose: kinetic modelling and related statistical analysis
F Beolchini, MP Papini, L Toro, M Trifoni, F Vegliò
Minerals Engineering 14 (2), 175-184, 2001
752001
Anaerobic digestion of olive mill wastewaters in biofilm reactors packed with granular activated carbon and “Manville” silica beads
L Bertin, S Berselli, F Fava, M Petrangeli-Papini, L Marchetti
Water research 38 (14-15), 3167-3178, 2004
742004
Characterizing biochar as alternative sorbent for oil spill remediation
L Silvani, B Vrchotova, P Kastanek, K Demnerova, I Pettiti, MP Papini
Scientific Reports 7 (1), 43912, 2017
702017
Adsorption of lead at variable pH onto a natural porous medium: Modeling of batch and column experiments
MP Papini, YD Kahie, B Troia, M Majone
Environmental science & technology 33 (24), 4457-4464, 1999
701999
Assessment of natural or enhanced in situ bioremediation at a chlorinated solvent-contaminated aquifer in Italy: a microcosm study
F Aulenta, A Bianchi, M Majone, MP Papini, M Potalivo, V Tandoi
Environment international 31 (2), 185-190, 2005
692005
Influence of metal speciation in landfill leachates on kaolinite sorption
M Majone, MP Papini, E Rolle
Water research 32 (3), 882-890, 1998
691998
Contaminant back-diffusion from low-permeability layers as affected by groundwater velocity: A laboratory investigation by box model and image analysis
F Tatti, MP Papini, G Sappa, M Raboni, F Arjmand, P Viotti
Science of the total environment 622, 164-171, 2018
672018
Coupling of polyhydroxybutyrate (PHB) and zero valent iron (ZVI) for enhanced treatment of chlorinated ethanes in permeable reactive barriers (PRBs)
M Baric, M Majone, M Beccari, MP Papini
Chemical engineering journal 195, 22-30, 2012
672012
Characterization and distribution of petroleum hydrocarbons and heavy metals in groundwater from three Italian tank farms
C Riccardi, P Di Filippo, D Pomata, F Incoronato, M Di Basilio, MP Papini, ...
Science of the total Environment 393 (1), 50-63, 2008
672008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20