Παρακολούθηση
Franca Delmastro
Franca Delmastro
Senior Researcher @ IIT-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimenting an indoor bluetooth-based positioning service
G Anastasi, R Bandelloni, M Conti, F Delmastro, E Gregori, G Mainetto
23rd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops …, 2003
1932003
Design and analysis of a bluetooth-based indoor localization system
R Bruno, F Delmastro
Personal Wireless Communications: IFIP-TC6 8th International Conference, PWC …, 2003
1502003
From Pastry to CrossROAD: CROSS-layer Ring Overlay for AD hoc networks
F Delmastro
Third ieee international conference on pervasive computing and …, 2005
1302005
Experimenting opportunistic networks with WiFi Direct
M Conti, F Delmastro, G Minutiello, R Paris
2013 IFIP Wireless Days (WD), 1-6, 2013
1262013
Context-and social-aware middleware for opportunistic networks
C Boldrini, M Conti, F Delmastro, A Passarella
Journal of Network and Computer Applications 33 (5), 525-541, 2010
1232010
People-centric computing and communications in smart cities
F Delmastro, V Arnaboldi, M Conti
IEEE Communications Magazine 54 (7), 122-128, 2016
882016
CAMEO: A novel context-aware middleware for opportunistic mobile social networks
V Arnaboldi, M Conti, F Delmastro
Pervasive and Mobile Computing 11, 148-167, 2014
852014
Environmental monitoring for smart cities
M Bacco, F Delmastro, E Ferro, A Gotta
IEEE Sensors Journal 17 (23), 7767-7774, 2017
842017
Pervasive communications in healthcare
F Delmastro
Computer Communications 35 (11), 1284-1295, 2012
782012
Recommender systems for online and mobile social networks: A survey
MG Campana, F Delmastro
Online Social Networks and Media 3, 75-97, 2017
632017
Experimental comparison of routing and middleware solutions for mobile ad hoc networks: legacy vs cross-layer approach
E Borgia, M Conti, F Delmastro, E Gregori
Proceedings of the 2005 ACM SIGCOMM workshop on Experimental approaches to …, 2005
462005
Mobileman: design, integration, and experimentation of cross-layer mobile multihop ad hoc networks
E Borgia, M Conti, F Delmastro
IEEE Communications Magazine 44 (7), 80-85, 2006
442006
Lessons from an Ad hoc Network Test-Bed: Middleware and Routing Issues.
E Borgia, M Conti, F Delmastro, L Pelusi
Ad Hoc Sens. Wirel. Networks 1 (1-2), 125-157, 2005
402005
Implementation of cameo: A context-aware middleware for opportunistic mobile social networks
V Arnaboldi, M Conti, F Delmastro
2011 IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile and …, 2011
392011
Effects of unstable links on AODV performance in real testbeds
E Borgia, F Delmastro
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2007, 1-14, 2007
342007
Cognitive training and stress detection in mci frail older people through wearable sensors and machine learning
F Delmastro, F Di Martino, C Dolciotti
Ieee Access 8, 65573-65590, 2020
302020
A personalized recommender system for pervasive social networks
V Arnaboldi, MG Campana, F Delmastro, E Pagani
Pervasive and Mobile Computing 36, 3-24, 2017
272017
Sensing social interactions through BLE beacons and commercial mobile devices
M Girolami, F Mavilia, F Delmastro
Pervasive and Mobile Computing 67, 101198, 2020
262020
XScribe: a stateless, cross-layer approach to P2P multicast in multi-hop ad hoc networks
A Passarella, F Delmastro, M Conti
Proceedings of the 1st international workshop on Decentralized resource …, 2006
252006
Social-aware content sharing in opportunistic networks
M Conti, F Delmastro, A Passarella
2009 6th IEEE Annual Communications Society Conference on Sensor, Mesh and …, 2009
222009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20