Παρακολούθηση
Giacomo Tavecchia
Giacomo Tavecchia
Animal Demography and Ecology Unit, Dept. of Animal and Microbial Biodiversity, IMEDEA (CSIC-UIB)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uib.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ecological and evolutionary implications of food subsidies from humans
D Oro, M Genovart, G Tavecchia, MS Fowler, A Martínez‐Abraín
Ecology letters 16 (12), 1501-1514, 2013
6562013
Individual improvements and selective mortality shape lifelong migratory performance
F Sergio, A Tanferna, R De Stephanis, LL Jiménez, J Blas, G Tavecchia, ...
Nature 515 (7527), 410-413, 2014
2612014
Predictors of reproductive cost in female Soay sheep
G Tavecchia, T Coulson, BJT Morgan, JM Pemberton, JC Pilkington, ...
Journal of Animal Ecology, 201-213, 2005
1712005
Sex‐and age‐related variation in survival and cost of first reproduction in greater flamingos
G Tavecchia, R Pradel, V Boy, AR Johnson, F Cézilly
Ecology 82 (1), 165-174, 2001
1682001
Survival in a long‐lived territorial migrant: effects of life‐history traits and ecological conditions in wintering and breeding areas
JM Grande, D Serrano, G Tavecchia, M Carrete, O Ceballos, ...
Oikos 118 (4), 580-590, 2009
1592009
Estimating selection on neonatal traits in red deer using elasticity path analysis
T Coulson, LEB Kruuk, G Tavecchia, JM Pemberton, TH Clutton‐Brock
Evolution 57 (12), 2879-2892, 2003
1472003
Long living and reproduction skipping in the fat dormouse
A Pilastro, G Tavecchia, G Marin
Ecology 84 (7), 1784-1792, 2003
1302003
The young, the weak and the sick: evidence of natural selection by predation
M Genovart, N Negre, G Tavecchia, A Bistuer, L Parpal, D Oro
PLoS One 5 (3), e9774, 2010
1242010
Effects of wind farms and food scarcity on a large scavenging bird species following an epidemic of bovine spongiform encephalopathy
A Martínez‐Abraín, G Tavecchia, HM Regan, J Jimenez, M Surroca, D Oro
Journal of Applied Ecology 49 (1), 109-117, 2012
1062012
Holding up a mirror to the society: Children recognize exotic species much more than local ones
M Genovart, G Tavecchia, JJ Enseñat, P Laiolo
Biological conservation 159, 484-489, 2013
1042013
Estimating the functional form for the density dependence from life history data
T Coulson, THG Ezard, F Pelletier, G Tavecchia, NC Stenseth, DZ Childs, ...
Ecology 89 (6), 1661-1674, 2008
1012008
Short-term effects of data-loggers on Cory’s shearwater (Calonectris diomedea)
JM Igual, MG Forero, G Tavecchia, J González-Solís, A Martínez-Abraín, ...
Marine Biology 146, 619-624, 2005
972005
Modelling non–additive and nonlinear signals from climatic noise in ecological time series: Soay sheep as an example
NC Stenseth, KS Chan, G Tavecchia, T Coulson, A Mysterud, ...
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
962004
Maximizing re-introduction success: assessing the immediate cost of release in a threatened waterfowl
G Tavecchia, C Viedma, A Martínez-Abraín, MA Bartolomé, JA Gómez, ...
Biological conservation 142 (12), 3005-3012, 2009
942009
Woodpigeons nesting in association with hobby falcons: advantages and choice rules
G BOGLIANI, F SERGIO, G TAVECCHIA
Animal Behaviour 57 (1), 125-131, 1999
941999
Evidence-based culling of a facultative predator: efficacy and efficiency components
A Sanz-Aguilar, A Martínez-Abraín, G Tavecchia, E Mínguez, D Oro
Biological conservation 142 (2), 424-431, 2009
932009
Estimating population size and hidden demographic parameters with state-space modeling
G Tavecchia, P Besbeas, T Coulson, BJT Morgan, TH Clutton-Brock
The American Naturalist 173 (6), 722-733, 2009
832009
The cost of reproduction and experience‐dependent vital rates in a small petrel
A Sanz-Aguilar, G Tavecchia, R Pradel, E Mínguez, D Oro
Ecology 89 (11), 3195-3203, 2008
822008
When to stay, when to disperse and where to go: survival and dispersal patterns in a spatially structured seabird population
A Fernández‐Chacón, M Genovart, R Pradel, G Tavecchia, A Bertolero, ...
Ecography 36 (10), 1117-1126, 2013
802013
Modelling mortality causes in longitudinal data in the presence of tag loss: application to raptor poisoning and electrocution
G Tavecchia, J Adrover, AM Navarro, R Pradel
Journal of Applied Ecology 49 (1), 297-305, 2012
792012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20