Christoforos Karachristos
Christoforos Karachristos
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart Rehabilitation Garment for posture monitoring
Q Wang, W Chen, AAA Timmermans, C Karachristos, JB Martens, ...
2015 37th annual International Conference of the IEEE engineering in …, 2015
452015
Sentiment analysis to track emotion and polarity in student fora
AF Gkontzis, CV Karachristos, CT Panagiotakopoulos, EC Stavropoulos, ...
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
192017
A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school teachers
F Lazarinis, CV Karachristos, EC Stavropoulos, VS Verykios
Education and Information Technologies 24 (2), 1237-1249, 2019
172019
Assessing student performance by learning analytics dashboards
AF Gkontzis, CV Karachristos, F Lazarinis, EC Stavropoulos, VS Verykios
Proceedings of the ninth International Conference in Open & Distance …, 2017
142017
A holistic view on academic wide data through learning analytics dashboards
AF Gkontzis, CV Karachristos, F Lazarinis, EC Stavropoulos, VS Verykios, ...
Conference Proceedings: The Online, Open and Flexible Higher Education …, 2017
92017
Technology and School Unit Improvement: Researching, Reconsidering and Reconstructing the School Context through a Multi-Thematic Digital Storytelling Project
TK Kouvara, SA Karasoula, CV Karachristos, EC Stavropoulos, ...
Social Sciences 8 (2), 49, 2019
32019
Promoting active learning using a web-based audience response system
CV Karachristos, EC Stavropoulos, VS Verykios, F Lazarinis, ...
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-4, 2016
32016
Bridging the gap between virtual and physical classrooms to enhance distance learning experience
C Goumopoulos, N Kokkos, C Karachristos, A Kameas
2015 International Conference on Intelligent Environments, 112-119, 2015
32015
DEFINING E-LEARNING FACILITATION-THE GREEK CASE STUDY
C Karachristos, T Kouvara, T Orphanoudakis, E Stavropoulos, Z Batsi, ...
Proceedings of ICERI2020 Conference 9, 10th, 2020
22020
Enhancing collaborative learning and management tasks through pervasive computing technologies
C Charachristos, C Goumopoulos, A Kameas
Ambient Computing, Applications, Services and Technologies, 27-33, 2014
22014
Children’s Voice and School Improvement: The Role of Technology in the Inclusive School of the Future
T Kouvara, C Karachristos, E Stavropoulos, V Verykios
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 20 …, 2018
12018
Fielduino (Digital Farming): Design of an Open Agricultural Platform
C Karachristos, I Chantzis, A Grivopoulou, T Kouvara
Handbook of Research on Using Educational Robotics to Facilitate Student …, 2021
2021
Glas djece i poboljšanje škole: Uloga tehnologije u inkluzivnoj školi budućnosti
T Kouvara, C Karachristos, E Stavropoulos, V Verykios
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 20 …, 2018
2018
of an Open Educational Robotics Platform
C Karachristos, K Nakos, V Komis, A Misirli
Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and …, 2018
2018
e-ProBotLab: Design and Evaluation of an Open Educational Robotics Platform
C Karachristos, K Nakos, V Komis, A Misirli
Research on e-Learning and ICT in Education, 339-365, 2018
2018
Αξιολόγηση της Απόδοσης των Σπουδαστών μέσω Ταμπλό Εκπαιδευτικών Δεδομένων
AF Gkontzis, CV Karachristos, F Lazarinis, EC Stavropoulos, VS Verykios
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 9 (1A), 101-115, 2017
2017
Μια Ακαδημία Προγραμματισμού Νέων για το Scratch και το Arduino
CV Karachristos, F Lazarinis, EC Stavropoulos, VS Verykios, ...
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 9 (6Β), 292-296, 2017
2017
Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ρομποτικής συσκευής για τη ρομποτική πλατφόρμα e-ProBotLab (Early Programming Robots Laboratory)
Χ Καραχρήστος
2016
Μοντελοποίηση και υλοποίηση web services με χρήση websphere business modeler εργαλείου
ΧΒ Καραχρήστος
2009
DESIGNING A MORE PEDAGOGICALLY EFFICIENT ICT CERTIFICATION TOOL
F Lazarinis, VS Verykios, EC Stavropoulos, CV Karachristos, P Demertzi
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20