Παρακολούθηση
lin li
lin li
Senior Staff
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ll.mit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consensus, polarization and clustering of opinions in social networks
L Li, A Scaglione, A Swami, Q Zhao
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (6), 1072-1083, 2013
1362013
A Review of Distributed Algorithms for Principal Component Analysis
SX Wu, HT Wai, L Li, A Scaglione
Proceedings of the IEEE 106 (8), 1321-1340, 2018
1072018
Distributed principal subspace estimation in wireless sensor networks
L Li, A Scaglione, JH Manton
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 5 (4), 725-738, 2011
952011
Models for the diffusion of beliefs in social networks: An overview
C Chamley, A Scaglione, L Li
IEEE Signal Processing Magazine 30 (3), 16-29, 2013
902013
Detection and Characterization of Human Trafficking Networks Using Unsupervised Scalable Text Template Matching
L Li, O Simek, A Lai, M Daggett, CK Dagli, C Jones
2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 3111-3120, 2018
362018
Identification and Detection of Human Trafficking Using Language Models
J Zhu, L Li, C Jones
2019 European Intelligence and Security Informatics Conference (EISIC), 24-31, 2019
272019
Phase transition in opinion diffusion in social networks
L Li, A Scaglione, A Swami, Q Zhao
2012 IEEE international conference on Acoustics, speech and signal …, 2012
232012
Machine learning optimization of candidate antibody yields highly diverse sub-nanomolar affinity antibody libraries
L Li, E Gupta, J Spaeth, L Shing, R Jaimes, E Engelhart, R Lopez, ...
Nature Communications 14 (1), 3454, 2023
202023
Cross-Domain Entity Resolution in Social Media
WM Campbell, L Li, C Dagli, J Acevedo-Aviles, K Geyer, JP Campbell, ...
arXiv preprint arXiv:1608.01386, 2016
182016
Trust, opinion diffusion and radicalization in social networks
L Li, A Scaglione, A Swami, Q Zhao
2011 Conference Record of the Forty Fifth Asilomar Conference on Signals …, 2011
162011
Matching Community Structure Across Online Social Networks
L Li, WM Campbell
132016
Decentralized subspace tracking via gossiping
L Li, X Li, A Scaglione, JH Manton
International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems, 130-143, 2010
122010
Learning hidden Markov sparse models
L Li, A Scaglione
2013 Information Theory and Applications Workshop (ITA), 1-10, 2013
72013
Predicting and Analyzing Factors in Patent Litigation
W Campbell, L Li, C Dagli, K Greenfield, E Wolf, J Campbell
NIPS2016, ML and the Law Workshop, 2016
62016
Antibody Representation Learning for Drug Discovery
L Li, E Gupta, J Spaeth, L Shing, T Bepler, RS Caceres
arXiv preprint arXiv:2210.02881, 2022
52022
Scalable Geometric Deep Learning on Molecular Graphs
NC Frey, S Samsi, J McDonald, L Li, CW Coley, V Gadepally
NeurIPS 2021 AI for Science Workshop, 2021
52021
Machine-learning-accelerated simulations to enable automatic surface reconstruction
X Du, JK Damewood, JR Lunger, R Millan, B Yildiz, L Li, ...
Nature Computational Science, 1-11, 2023
4*2023
Graph Contrastive Learning for Materials
T Koker, K Quigley, W Spaeth, NC Frey, L Li
arXiv preprint arXiv:2211.13408, 2022
32022
Graph Model Selection via Random Walks
L Li, WM Campbell, RS Caceres
arXiv preprint arXiv:1704.05516, 2017
32017
Graph Matching via Multi-Scale Heat Diffusion
L Li, DL Sussman
2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 1157-1162, 2019
22019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20