Παρακολούθηση
Senja Pollak
Senja Pollak
researcher, Jožef Stefan Institute, Coordinator of EMBEDDIA (H2020)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ijs.si
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PAN 2017: Author Profiling-Gender and Language Variety Prediction.
M Martinc, I Skrjanec, K Zupan, S Pollak
CLEF (Working Notes), 2017
76*2017
Supervised and unsupervised neural approaches to text readability
M Martinc, S Pollak, M Robnik-Šikonja
Computational Linguistics 47 (1), 141-179, 2021
552021
Detecting contrast patterns in newspaper articles by combining discourse analysis and text mining
S Pollak, R Coesemans, W Daelemans, N Lavrač
Pragmatics 21 (4), 647-683, 2011
432011
Leveraging contextual embeddings for detecting diachronic semantic shift
SP Matej Martinc, Petra Kralj Novak
12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC), 4811–4819, 2020
39*2020
Predicting the level of text standardness in user generated content.
N Ljubešić, D Fišer, T Erjavec, J Čibej, IŠ Marko, Dafne, Senja Pollak
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2015
38*2015
tax2vec: Constructing interpretable features from taxonomies for short text classification
B Škrlj, M Martinc, J Kralj, N Lavrač, S Pollak
Computer Speech & Language 65, 101104, 2021
372021
A Resource for Evaluating Graded Word Similarity in Context: CoSimLex
C Armendariz, P Matthew, M Ulčar, S Pollak, N Ljubešić, ...
28*2020
Emotion recognition in low-resource settings: An evaluation of automatic feature selection methods
F Haider, S Pollak, P Albert, S Luz
Computer Speech & Language 65, 101119, 2021
232021
Zero-shot learning for cross-lingual news sentiment classification
A Pelicon, M Pranjić, D Miljković, B Škrlj, S Pollak
Applied Sciences 10 (17), 5993, 2020
232020
SemEval-2020 task 3: Graded word similarity in context
CS Armendariz, M Purver, S Pollak, N Ljubešić, M Ulčar, I Vulić, ...
Proceedings of the Fourteenth Workshop on Semantic Evaluation, 36-49, 2020
212020
NLP workflow for on-line definition extraction from English and Slovene text corpora
S Pollak, A Vavpetič, J Kranjc, Š Vintar, N Lavrac
Konvens, 2012
212012
RaKUn: Rank-based Keyword Extraction via Unsupervised Learning and Meta Vertex Aggregation
B Škrlj, A Repar, S Pollak
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 311-323, 2019
202019
Towards robust text classification with semantics-aware recurrent neural architecture
B Škrlj, J Kralj, N Lavrač, S Pollak
Machine Learning and Knowledge Extraction 1 (2), 34, 2019
202019
Tackling the ADReSS Challenge: A Multimodal Approach to the Automated Recognition of Alzheimer's Dementia.
M Martinc, S Pollak
INTERSPEECH, 2157-2161, 2020
182020
Karst exploration: extracting terms and definitions from karst domain corpus
S Pollak, A Repar, M Martinc, V Podpečan
Proceedings of eLex 2019, 934-956, 2019
182019
Building and using comparable corpora for domain-specific bilingual lexicon extraction
D Fišer, N Ljubešić, Š Vintar, S Pollak
Proceedings of the 4th Workshop on Building and Using Comparable Corpora …, 2011
182011
Gender profiling for slovene Twitter communication: The influence of gender marking, content and style
B Verhoeven, I Škrjanec, S Pollak
Proceedings of the 6th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing …, 2017
162017
The Good, the Bad, and the AHA! Blends.
P Martins, T Urbancic, S Pollak, N Lavrac, A Cardoso
ICCC, 166-173, 2015
162015
Learning to Mine Definitions from Slovene Structured and Unstructured Knowledge-Rich Resources.
D Fiser, S Pollak, S Vintar
LREC, 2010
162010
Conceptual representations for computational concept creation
P Xiao, H Toivonen, O Gross, A Cardoso, J Correia, P Machado, P Martins, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 52 (1), 1-33, 2019
152019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20