Παρακολούθηση
Dr. Anirban Sarkar
Dr. Anirban Sarkar
Test Physicist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα scientaomicron.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electrophoretic deposition of carbon nanotubes on 3-amino-propyl-triethoxysilane (APTES) surface functionalized silicon substrates
A Sarkar, T Daniels-Race
Nanomaterials 3 (2), 272-288, 2013
712013
Voltage-controlled spray deposition of multiwalled carbon nanotubes on semiconducting and insulating substrates
S Maulik, A Sarkar, S Basu, T Daniels-Race
Journal of Electronic Materials 47 (8), 4604-4609, 2018
222018
Study of electrospray assisted electrophoretic deposition of carbon nanotubes on insulator substrates
K Kanakamedala, J DeSoto, A Sarkar, TD Race
Electronic Materials Letters 11 (6), 949-956, 2015
202015
Electrophoretic deposition of carbon nanotubes on silicon substrates
A Sarkar, D Hah
Journal of electronic materials 41 (11), 3130-3138, 2012
192012
Variation and sign change of magnetostrictive strain as a function of Ni concentration in Ni-substituted ZnFe2O4 sintered nanoparticles
R Adhikari, A Sarkar, MV Limaye, SK Kulkarni, AK Das
Journal of Applied Physics 111 (7), 073903, 2012
192012
Surface enhanced Raman spectroscopy on silver-nanoparticle-coated carbon-nanotube networks fabricated by electrophoretic deposition
A Sarkar, H Wang, T Daniels-Race
Electronic Materials Letters 10 (2), 325-335, 2014
182014
Electro-optical characterization of cyanine-based GUMBOS and nanoGUMBOS
A Sarkar, K Kanakamedala, NN Jagadish, A Jordan, S Das, N Siraj, ...
Electronic Materials Letters 10 (5), 879-885, 2014
172014
The cantilever beam magnetometer: A simple teaching tool for magnetic characterization
R Adhikari, R Kaundal, A Sarkar, P Rana, AK Das
American Journal of Physics 80 (3), 225-231, 2012
172012
Magnetic diode exploiting giant positive magnetoresistance in ferrite/semiconductor heterostructures
R Adhikari, A Sarkar, GR Patta, AK Das
Applied Physics Letters 98 (18), 183504, 2011
152011
Magnetic Field-Assisted Chemical Vapor Deposition of Iron Oxide Thin Films: Influence of Field–Matter Interactions on Phase Composition and Morphology
D Stadler, DN Mueller, T Brede, T Duchon, T Fischer, A Sarkar, M Giesen, ...
The journal of physical chemistry letters 10 (20), 6253-6259, 2019
142019
Polygalacturonase‐inhibiting proteins–leucine‐rich repeat proteins in plant defence
A Maulik, AI Sarkar, S Devi, S Basu
Plant Biology 14, 22-30, 2012
142012
Electro-optical characterization of nanoGUMBOS
A Sarkar, K Kanakamedala, MD Rajathadripura, NN Jagadish, ...
Electronic Materials Letters 10 (4), 775-781, 2014
132014
Epitaxy and stress of MgO/GaAs (001) heterostructures
S Wang, A Sarkar, M Gruber, R Koch
Journal of Applied Physics 114 (15), 154511, 2013
112013
Magnetic Schottky diode exploiting spin polarized transport in Co/p-Si heterostructure
A Sarkar, R Adhikari, AK Das
Applied Physics Letters 100 (26), 262402, 2012
102012
A versatile cantilever beam magnetometer for ex situ characterization of magnetic materials
R Adhikari, A Sarkar, AK Das
Review of Scientific Instruments 83 (1), 013903, 2012
102012
Ultrathin MgO diffusion barriers for ferromagnetic electrodes on GaAs(001)
Anirban Sarkar, Shibo Wang, Wolfgang Grafeneder, Martin Arndt, Reinhold Koch
Nanotechnology 26 (16), 165203, 2015
82015
Interface structure and composition of MoO3/GaAs (0 0 1)
A Sarkar, T Ashraf, W Grafeneder, R Koch
Journal of Physics: Condensed Matter 30 (15), 155001, 2018
72018
Tailoring superconducting states in superconductor-ferromagnet hybrids
A Stellhorn, A Sarkar, E Kentzinger, J Barthel, A Di Bernardo, S Nandi, ...
New journal of physics 22 (9), 093001, 2020
62020
Control of the stripe domain pattern in L10-ordered FePd thin films
A Stellhorn, A Sarkar, E Kentzinger, M Waschk, P Schöffmann, S Schröder, ...
Journal of magnetism and magnetic materials 476, 483-486, 2019
62019
Self-grown core/shell nanoparticles of cobalt: Correlation of structure, transport and magnetism
A Sarkar, R Adhikari, N Behera, AK Das
Journal of magnetism and magnetic materials 339, 20-29, 2013
62013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20