Παρακολούθηση
Daniel Perez Cabo
Daniel Perez Cabo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gradiant.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
No bot expects the DeepCAPTCHA! Introducing immutable adversarial examples, with applications to CAPTCHA generation
M Osadchy, J Hernandez-Castro, S Gibson, O Dunkelman, D Pérez-Cabo
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 12 (11), 2640-2653, 2017
1972017
A competition on generalized software-based face presentation attack detection in mobile scenarios
Z Boulkenafet, J Komulainen, Z Akhtar, A Benlamoudi, D Samai, ...
2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 688-696, 2017
1572017
Deep anomaly detection for generalized face anti-spoofing
D Pérez-Cabo, D Jiménez-Cabello, A Costa-Pazo, RJ López-Sastre
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
762019
Learning to learn face-pad: a lifelong learning approach
D Pérez-Cabo, D Jiménez-Cabello, A Costa-Pazo, RJ López-Sastre
2020 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 1-9, 2020
152020
Face presentation attack detection. A comprehensive evaluation of the generalisation problem
A Costa‐Pazo, D Pérez‐Cabo, D Jiménez‐Cabello, JL Alba‐Castro, ...
IET Biometrics 10 (4), 408-429, 2021
62021
Deep anomaly detection for generalized face anti-spoofing
D Jiménez-Cabello, D Pérez-Cabo
Actas del IV Machine Learning Workshop, Galicia, 1-31, 2019
32019
No Bot Expects the DeepCAPTHCA
M Osadchy, J Hernandez-Castro, JC Hernandez, S Gibson, O Dunkelman, ...
Introducing Immutable Adversarial Examples, With Applications to CAPTCHA …, 2017
12017
Antwan D. Clark Arjan Kuijper Artur Costa-Pazo Arun Ross
A Das, A Dhall, A Czajka, A Nigam, A Takahashi, A Boyd, A Rao, A Kumar, ...
PRIVACY AND DATA PROTECTION IN BIOMETRICS
DP Cabo, DG Jiménez
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9