Παρακολούθηση
Zlatko Varbanov
Zlatko Varbanov
Доцент по информатика, ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-vt.bg
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New bounds for n 4 (k, d) and classification of some optimal codes over GF (4)
I Bouyukliev, M Grassl, Z Varbanov
Discrete mathematics 281 (1), 43-66, 2004
212004
Some new results for additive self-dual codes over GF (4)
Z Varbanov
Serdica Journal of Computing 1 (2), 213-227, 2007
162007
Additive circulant graph codes over GF (4)
Z Varbanov
Proc. Sixth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, 16-22, 2008
132008
ADDITIVE CIRCULANT GRAPH CODES OVER F4
Z Varbanov
13*
A METHOD FOR CONSTRUCTING DNA CODES FROM ADDITIVE SELF-DUAL CODES OVER GF (4).
Z Varbanov, T Todorov, M Hristova
Proc. CAIM conference, Romania 40, 2014
102014
Some connections between self-dual codes, combinatorial designs and secret sharing schemes.
S Bouyuklieva, Z Varbanov
Adv. in Math. of Comm. 5 (2), 191-198, 2011
92011
MDS Codes, NMDS Codes and their Secret-Sharing Schemes
DE Simos, Z Varbanov
18th International Conference on Applications of Computer Algebra, Sofia, 2012
8*2012
Hadamard matrices, designs and their secret-sharing schemes
C Koukouvinos, DE Simos, Z Varbanov
Algebraic Informatics, 216-229, 2011
82011
APPLICATIONS OF THE GAUSSIAN INTEGERS IN CODING THEORY
S BOUYUKLIEVA, E Arsov, Z Varbanov
3rd International Colloquim on Differential Geometry and its Related Fields, 2012
72012
Some results for linear binary codes with minimum distance 5
I Bouyukliev, Z Varbanov
IEEE transactions on information theory 51 (12), 4387, 2005
32005
Quasi-Symmetric 2-(37, 9, 8) Designs and Self-Orthogonal Codes with Automorphisms of Order 5
S Bouyuklieva, Z Varbanov
3*
DNA codes based on additive self-dual codes over GF (4)
T Todorov, Z Varbanov
Proc. 7th Int. Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Albena …, 2013
22013
On quantum information and the protection by quantum codes
Z Varbanov
Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and …, 2010
12010
Synchronizing inventory and transport within supply chain management
V Bakoev, Z Varbanov, V Monev, M Hristova, D Bikov, A Stojanova
2014
DNA Codes based on additive self-dual codes over F4
Z Varbanov, T Todorov
2013
New results on s-extremal additive codes over GF (4)
ZG Varbanov
International Journal of Information and Coding Theory 1 (4), 400-409, 2010
2010
Self-Orthogonal Code sover F 4 and New Quantum Codes
ZG Varbanov
Bulg. J. Phys 36 (s1), 79-85, 2009
2009
On identification for sources extended to model with lies
Z Varbanov
Albanian Journal of Mathematics (ISNN: 1930-1235) 2 (3), 179-184, 2008
2008
Some Results for Identification for Sources and its Extension to Liar Models.
Z Varbanov
Combinatorial and Algorithmic Foundations of Pattern and Association Discovery, 2006
2006
Quasi-symmetric 2-(37, 9, 8) designs and self-orthogonal codes with automorphisms of order 5
Z Varbanov
International Congress MASSEE 2003, 2003
2003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20