Παρακολούθηση
Konstantinos Tsioufis
Konstantinos Tsioufis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the …
ATF Members:.
J Hypertens 36 (10), 1953-2041, 2018
14494*2018
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH …
TF Members.
J Hypertens 31 (7), 1281-357, 2013
12241*2013
Antiinflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease
CT Group.
N Engl J Med 337 (12), 119-1131, 2017
7673*2017
2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: Developed by the Task Force for cardiovascular disease prevention in clinical practice with …
FLJ Visseren, F Mach, YM Smulders, D Carballo, KC Koskinas, M Bäck, ...
European journal of preventive cardiology 29 (1), 5-115, 2022
40452022
European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2019
VP Timmis A, Townsend N, Gale CP, Torbica A, Lettino M, Petersen SE ...
Eur Heart J 41 (1), 12-85, 2020
2031*2020
Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction
PHFI Committees.
N Engl J Med 381 (17), 1609-1620, 2019
1945*2019
Cardiovascular Outcomes with Ertugliflozin in Type 2 Diabetes
MGDK Cannon CP, Pratley R, Dagogo-Jack S, Mancuso J, Huyck S, Masiukiewicz U ...
N Engl J Med 383 (15), 1425-1435, 2020
1226*2020
Lifestyle and impact on cardiovascular risk factor control in coronary patients across 27 countries: Results from the European Society of Cardiology ESC-EORP EUROASPIRE V registry
K Kotseva, G De Backer, D De Bacquer, L Rydén, A Hoes, D Grobbee, ...
European journal of preventive cardiology 26 (8), 824-835, 2019
7802019
Effect of renal denervation on blood pressure in the presence of antihypertensive drugs: 6-month efficacy and safety results from the SPYRAL HTN-ON MED proof-of-concept …
DE Kandzari, M Böhm, F Mahfoud, RR Townsend, MA Weber, S Pocock, ...
The Lancet 391 (10137), 2346-2355, 2018
7772018
Catheter-based renal denervation in patients with uncontrolled hypertension in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED): a randomised, sham-controlled …
RR Townsend, F Mahfoud, DE Kandzari, K Kario, S Pocock, MA Weber, ...
The Lancet 390 (10108), 2160-2170, 2017
7372017
2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by …
G Mancia, R Kreutz, M Brunström, M Burnier, G Grassi, A Januszewicz, ...
Journal of hypertension 41 (12), 1874-2071, 2023
628*2023
Safety and efficacy of a multi-electrode renal sympathetic denervation system in resistant hypertension: the EnligHTN I trial
SG Worthley, CP Tsioufis, MI Worthley, A Sinhal, DP Chew, IT Meredith, ...
European heart journal 34 (28), 2132-2140, 2013
5532013
Cardiac Myosin Activation with Omecamtiv Mecarbil in Systolic Heart Failure
GHF Investigators.
N Engl J Med 384 (2), 105-116, 2021
527*2021
Authors/Task Force Members. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European …
B Williams, G Mancia, W Spiering, E Agabiti Rosei, M Azizi, M Burnier, ...
J Hypertens 36 (10), 1953-2041, 2018
5052018
Effect of colchicine vs standard care on cardiac and inflammatory biomarkers and clinical outcomes in patients hospitalized with coronavirus disease 2019: the GRECCO-19 …
SG Deftereos, G Giannopoulos, DA Vrachatis, GD Siasos, SG Giotaki, ...
JAMA network open 3 (6), e2013136-e2013136, 2020
4612020
ESH position paper: renal denervation - an interventional therapy of resistant hypertension
TC Schmieder RE, Redon J, Grassi G, Kjeldsen SE, Mancia G, Narkiewicz K ...
J Hypertens 30 (5), 837-41, 2012
4152012
Carotid artery disease as a marker for the presence of severe coronary artery disease in patients evaluated for chest pain
I Kallikazaros, C Tsioufis, S Sideris, C Stefanadis, P Toutouzas
Stroke 30 (5), 1002-1007, 1999
3701999
Efficacy of catheter-based renal denervation in the absence of antihypertensive medications (SPYRAL HTN-OFF MED Pivotal): a multicentre, randomised, sham-controlled trial
M Böhm, K Kario, DE Kandzari, F Mahfoud, MA Weber, RE Schmieder, ...
The Lancet 395 (10234), 1444-1451, 2020
3352020
Updated ESH position paper on interventional therapy of resistant hypertension
TC Schmieder RE, Redon J, Grassi G, Kjeldsen SE, Mancia G, Narkiewicz K ...
EuroIntervention 9 (Suppl R:), R58-66, 2013
321*2013
Management of dyslipidaemia in patients with coronary heart disease: results from the ESC-EORP EUROASPIRE V survey in 27 countries
G De Backer, P Jankowski, K Kotseva, E Mirrakhimov, Ž Reiner, L Ryden, ...
Atherosclerosis 285, 135-146, 2019
3002019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20