Παρακολούθηση
Kinga Andrea Gémes
Kinga Andrea Gémes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuwien.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BMEAUT at SemEval-2020 Task 2: Lexical entailment with semantic graphs
Á Kovács, K Gémes, A Kornai, G Recski
Proceedings of the Fourteenth Workshop on Semantic Evaluation, 135-141, 2020
52020
BME-TUW at SR’20: Lexical grammar induction for surface realization
G Recski, Á Kovács, K Gémes, J Acs, A Kornai
Proceedings of the Third Workshop on Multilingual Surface Realisation, 21-29, 2020
32020
TUW-Inf at GermEval2021: Rule-based and Hybrid Methods for Detecting Toxic, Engaging, and Fact-Claiming Comments
K Gémes, G Recski
Proceedings of the GermEval 2021 Shared Task on the Identification of Toxic …, 2021
12021
Machine comprehension using semantic graphs
KA Gémes, Á Kovács, G Recski
BMEAUT: Lexical entailment with semantic graphs
A Kovács, K Gémes, A Kornai, G Recski
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–5