Παρακολούθηση
Hermina Petric Maretic
Hermina Petric Maretic
PhD student in Computer science, EPFL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα epfl.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GOT: An optimal transport framework for graph comparison
HP Maretic, MEL Gheche, G Chierchia, P Frossard
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 32, 2019
57*2019
A graph learning approach for light field image compression
I Viola, HP Maretic, P Frossard, T Ebrahimi
Applications of Digital Image Processing XLI 10752, 126-137, 2018
302018
Graph learning under sparsity priors
HP Maretic, D Thanou, P Frossard
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
282017
Online graph learning from sequential data
S Vlaski, HP Maretić, R Nassif, P Frossard, AH Sayed
2018 IEEE Data Science Workshop (DSW), 190-194, 2018
232018
Graph Laplacian mixture model
HP Maretic, P Frossard
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 6, 261-270, 2020
202020
Wasserstein-based graph alignment
HP Maretic, M El Gheche, M Minder, G Chierchia, P Frossard
IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks 8, 353-363, 2022
112022
Graph heat mixture model learning
HP Maretic, M El Gheche, P Frossard
2018 52nd Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, 1003-1007, 2018
52018
Supervised linear regression for graph learning from graph signals
A Venkitaraman, HP Maretic, S Chatterjee, P Frossard
arXiv preprint arXiv:1811.01586, 2018
42018
Dynamics of functional network organization through graph mixture learning
I Ricchi, A Tarun, HP Maretic, P Frossard, D Van De Ville
NeuroImage 252, 119037, 2022
32022
Forward-backward splitting for optimal transport based problems
G Ortiz-Jiménez, M El Gheche, E Simou, HP Maretić, P Frossard
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
32020
CDOT: Continuous domain adaptation using optimal transport
G Ortiz-Jimenez, ME Gheche, E Simou, HP Maretic, P Frossard
arXiv preprint arXiv:1909.11448, 2019
32019
A heuristics approach to Hamiltonian completion problem (hcp)
HP Maretic, A Grbic
2015 38th International Convention on Information and Communication …, 2015
22015
FGOT: Graph distances based on filters and optimal transport
HP Maretic, M El Gheche, G Chierchia, P Frossard
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36 (7), 7710-7718, 2022
12022
Representing graphs through data with learning and optimal transport
H Petric Maretic
EPFL, 2021
12021
fGOT: Graph Distances based on Filters and Optimal Transport
H Petric Maretic, M El Gheche, G Chierchia, P Frossard
arXiv e-prints, arXiv: 2109.04442, 2021
2021
Une approche basée incertitude pour transporter un signal d’un graphe à un autre
B Pasdeloup, HP MARETIC, M El Gheche, P Frossard
[Proceedings of GRETSI 2019], 2019
2019
Graph Laplacian mixture model
H Petric Maretic, P Frossard
arXiv e-prints, arXiv: 1810.10053, 2018
2018
LTS4
B Besbinar, E Bourtsoulatze, G Cocco, CM Nobre, I D'Aronco, SDA Goes, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18