Παρακολούθηση
Nikos Athanasis
Nikos Athanasis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Generating on the fly queries for the semantic web: The ics-forth graphical rql interface (grql)
N Athanasis, V Christophides, D Kotzinos
International Semantic Web Conference, 486-501, 2004
1342004
Virtual Fire: A web-based GIS platform for forest fire control
K Kalabokidis, N Athanasis, F Gagliardi, F Karayiannis, P Palaiologou, ...
Ecological Informatics 16, 62-69, 2013
712013
Towards a semantics-based approach in the development of geographic portals
N Athanasis, K Kalabokidis, M Vaitis, N Soulakellis
Computers & Geosciences 35 (2), 301-308, 2009
682009
Online curriculum on the semantic Web: the CSD-UoC portal for peer-to-peer e-learning
D Kotzinos, S Pediaditaki, A Apostolidis, N Athanasis, V Christophides
Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, 307-314, 2005
252005
OntoFire: an ontology-based geo-portal for wildfires
K Kalabokidis, N Athanasis, M Vaitis
Natural Hazards and Earth System Sciences 11 (12), 3157-3170, 2011
222011
Porting of a wildfire risk and fire spread application into a cloud computing environment
K Kalabokidis, N Athanasis, C Vasilakos, P Palaiologou
International Journal of Geographical Information Science 28 (3), 541-552, 2014
192014
The ics-forth rdfsuite: High-level scalable tools for the semantic web
S Alexaki, N Athanasis, V Christophides, G Karvounarakis, A Maganaraki, ...
ERCIM News 51, 2002
182002
Minimum travel time algorithm for fire behavior and burn probability in a parallel computing environment
K Kalabokidis, N Athanasis, P Palaiologou, M Vasilakos, MA Finney, ...
7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest …, 2014
92014
The emerge of semantic geoportals
N Athanasis, K Kalabokidis, M Vaitis, N Soulakellis
ON THE MOVE TO MEANINGFUL INTERNET SYSTEMS 2005: OTM 2005 WORKSHOPS …, 2005
72005
UAS multi-camera rig for post-earthquake damage 3D geovisualization of Vrisa village
A Papakonstantinou, M Doukari, O Roussou, GC Drolias, K Chaidas, ...
Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the …, 2018
52018
Cloud Computing in Geospatial Analysis of Wildfire Danger and Fire Growth
K Kalabokidis, N Athanasis, C Vasilakos, P Palaiologou
4th Fire Behavior and Fuels Conference “At the Crossroads: Looking Toward …, 2013
42013
A fire effects index for overall assessment of wildfire events in Greece
K Kalabokidis, P Palaiologou, N Athanasis
7th International Conference on Forest Fire Research, Advances in Forest …, 2014
22014
AEGIS–Wildfire Prevention and Management Information System
K Kalabokidis, A Ager, M Finney, N Athanasis, P Palaiologou, C Vasilakos
Book of Abstracts of the International Conference on Fire Behaviour and Risk …, 2015
12015
The Role of Semantic Web in the Development of Fire Management Geoportals
K Kalabokidis, N Athanasis, M Vaitis, N Soulakellis
CD-ROM Proceedings 6th International Conference on Forest Fire Research …, 2010
12010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14