Παρακολούθηση
Claire Goodman
Claire Goodman
Professor Health Care Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα herts.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Delphi technique: a critique
CM Goodman
Journal of advanced nursing 12 (6), 729-734, 1987
14011987
Comorbidity and dementia: a scoping review of the literature
F Bunn, AM Burn, C Goodman, G Rait, S Norton, L Robinson, ...
BMC medicine 12, 1-15, 2014
4552014
Psychosocial factors that shape patient and carer experiences of dementia diagnosis and treatment: a systematic review of qualitative studies
F Bunn, C Goodman, K Sworn, G Rait, C Brayne, L Robinson, E McNeilly, ...
PLoS medicine 9 (10), e1001331, 2012
3142012
Improving recruitment of older people to research through good practice
MET McMurdo, H Roberts, S Parker, N Wyatt, H May, C Goodman, ...
Age and ageing 40 (6), 659-665, 2011
3072011
Primary care and dementia: 1. diagnosis, screening and disclosure
S Iliffe, L Robinson, C Brayne, C Goodman, G Rait, J Manthorpe, P Ashley
International Journal of Geriatric Psychiatry: A journal of the psychiatry …, 2009
2722009
ReseArch with Patient and Public invOlvement: a realisT evaluation: the RAPPORT study
P Wilson, E Mathie, J Keenan, E McNeilly, C Goodman, A Howe, F Poland, ...
Health services and delivery research, 2015
2562015
Commentary: COVID in care homes—challenges and dilemmas in healthcare delivery
AL Gordon, C Goodman, W Achterberg, RO Barker, E Burns, B Hanratty, ...
Age and ageing 49 (5), 701-705, 2020
2292020
End of life care for community dwelling older people with dementia: an integrated review
C Goodman, C Evans, J Wilcock, K Froggatt, V Drennan, E Sampson, ...
International Journal of Geriatric Psychiatry: A journal of the psychiatry …, 2010
1632010
Supporting shared decision making for older people with multiple health and social care needs: a realist synthesis
F Bunn, C Goodman, B Russell, P Wilson, J Manthorpe, G Rait, ...
BMC geriatrics 18, 1-16, 2018
1532018
Dementia-friendly interventions to improve the care of people living with dementia admitted to hospitals: a realist review
M Handley, F Bunn, C Goodman
BMJ open 7 (7), e015257, 2017
1462017
Strategies to improve engagement of ‘hard to reach’older people in research on health promotion: a systematic review
AEM Liljas, K Walters, A Jovicic, S Iliffe, J Manthorpe, C Goodman, ...
BMC public health 17, 1-12, 2017
1382017
Concurrent use of prescription drugs and herbal medicinal products in older adults: a systematic review
TB Agbabiaka, B Wider, LK Watson, C Goodman
Drugs & aging 34, 891-905, 2017
1372017
Potentially inappropriate prescribing in older people with dementia in care homes: a retrospective analysis
C Parsons, S Johnston, E Mathie, N Baron, I Machen, S Amador, ...
Drugs & aging 29, 143-155, 2012
1322012
Preferences and priorities for ongoing and end-of-life care: a qualitative study of older people with dementia resident in care homes
C Goodman, S Amador, N Elmore, I Machen, E Mathie
International journal of nursing studies 50 (12), 1639-1647, 2013
1312013
Health promotion interventions for community-dwelling older people with mild or pre-frailty: a systematic review and meta-analysis
R Frost, C Belk, A Jovicic, F Ricciardi, K Kharicha, B Gardner, S Iliffe, ...
BMC geriatrics 17, 1-13, 2017
1302017
The effectiveness of inter‐professional working for older people living in the community: a systematic review
D Trivedi, C Goodman, H Gage, N Baron, F Scheibl, S Iliffe, J Manthorpe, ...
Health & social care in the community 21 (2), 113-128, 2013
1302013
A systematic review of integrated working between care homes and health care services
SL Davies, C Goodman, F Bunn, C Victor, A Dickinson, S Iliffe, H Gage, ...
BMC health services research 11, 1-21, 2011
1272011
Advance care planning for people living with dementia: an umbrella review of effectiveness and experiences
A Wendrich-van Dael, F Bunn, J Lynch, L Pivodic, L Van den Block, ...
International journal of nursing studies 107, 103576, 2020
1242020
Shared decision-making for people living with dementia in extended care settings: a systematic review
RL Daly, F Bunn, C Goodman
BMJ open 8 (6), e018977, 2018
1092018
The use of cognitive continuum theory and patient scenarios to explore nurse prescribers’ pharmacological knowledge and decision-making
M Offredy, S Kendall, C Goodman
International journal of nursing studies 45 (6), 855-868, 2008
1092008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20