Παρακολούθηση
Jan Friso Groote
Jan Friso Groote
Full Professor (Hoogleraar), Eindhoven University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tue.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structured operational semantics and bisimulation as a congruence
JF Groote, F Vaandrager
Information and computation 100 (2), 202-260, 1992
5471992
The Syntax and Semantics of μCRL
JF Groote, A Ponse
Algebra of Communicating Processes: Proceedings of ACP94, the First Workshop …, 1995
4861995
An efficient algorithm for branching bisimulation and stuttering equivalence
JF Groote, F Vaandrager
International Colloquium on Automata, Languages, and Programming, 626-638, 1990
3111990
Modeling and analysis of communicating systems
JF Groote, MR Mousavi
MIT press, 2014
3022014
Transition system specifications with negative premises
JF Groote
Theoretical Computer Science 118 (2), 263-299, 1993
2621993
µCRL: A toolset for analysing algebraic specifications
S Blom, W Fokkink, JF Groote, I Van Langevelde, B Lisser, J Van de Pol
Computer Aided Verification: 13th International Conference, CAV 2001 Paris …, 2001
2372001
The formal specification language mCRL2
JF Groote, A Mathijssen, M Reniers, Y Usenko, M Van Weerdenburg
Dagstuhl Seminar Proceedings, 2007
2332007
An overview of the mCRL2 toolset and its recent advances
S Cranen, JF Groote, JJA Keiren, FPM Stappers, EP De Vink, ...
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 19th …, 2013
2022013
The mCRL2 toolset for analysing concurrent systems: improvements in expressivity and usability
O Bunte, JF Groote, JJA Keiren, M Laveaux, T Neele, EP de Vink, ...
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25th …, 2019
1752019
Algebraic process verification
JF Groote, MA Reniers
Handbook of process algebra, 1151-1208, 2001
1672001
Proof Theory for µCRL: A Language for Processes with Data.
JF Groote, A Ponse
Semantics of Specification Languages (SoSL) Proceedings of the International …, 1994
1561994
The meaning of negative premises in transition system specifications
R Bol, JF Groote
Journal of the ACM (JACM) 43 (5), 863-914, 1996
1481996
A bounded retransmission protocol for large data packets: A case study in computer checked algebraic verification
JF Groote, J van de Pol
International Conference on Algebraic Methodology and Software Technology …, 1996
1451996
Transition system specifications with negative premises
JF Groote
International Conference on Concurrency Theory, 332-341, 1990
1441990
The safety guaranteeing system at station Hoorn-Kersenboogerd
JF Groote, SFM van Vlijmen, JWC Koorn
COMPASS'95 Proceedings of the Tenth Annual Conference on Computer Assurance …, 1995
1381995
Transformation of BPMN Models for Behaviour Analysis.
I Raedts, M Petkovic, YS Usenko, JMEM van der Werf, JF Groote, ...
MSVVEIS 2007, 126-137, 2007
1262007
Invariants in process algebra with data
M Bezem, JF Groote
International Conference on Concurrency Theory, 401-416, 1994
1261994
The syntax and semantics of timed
JF Groote
J. CRL. Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), 1997
124*1997
Parameterised boolean equation systems
JF Groote, TAC Willemse
Theoretical Computer Science 343 (3), 332-369, 2005
1152005
Undecidable equivalences for basic process algebra
JF Groote, H Huttel
Information and Computation 115 (2), 354-371, 1994
1141994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20