Παρακολούθηση
Hartwig Adam
Hartwig Adam
Director of Engineering, Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications
AG Howard, M Zhu, B Chen, D Kalenichenko, W Wang, T Weyand, ...
arXiv preprint arXiv:1704.04861, 2017
163362017
Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 801-818, 2018
85252018
Rethinking atrous convolution for semantic image segmentation
LC Chen, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv preprint arXiv:1706.05587, 2017
61582017
Searching for mobilenetv3
A Howard, M Sandler, G Chu, LC Chen, B Chen, M Tan, W Wang, Y Zhu, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
32032019
Quantization and training of neural networks for efficient integer-arithmetic-only inference
B Jacob, S Kligys, B Chen, M Zhu, M Tang, A Howard, H Adam, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
20092018
Auto-deeplab: Hierarchical neural architecture search for semantic image segmentation
C Liu, LC Chen, F Schroff, H Adam, W Hua, AL Yuille, L Fei-Fei
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
8712019
The inaturalist species classification and detection dataset
G Van Horn, O Mac Aodha, Y Song, Y Cui, C Sun, A Shepard, H Adam, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
773*2018
Tour the world: building a web-scale landmark recognition engine
YT Zheng, M Zhao, Y Song, H Adam, U Buddemeier, A Bissacco, ...
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1085-1092, 2009
4842009
Netadapt: Platform-aware neural network adaptation for mobile applications
TJ Yang, A Howard, B Chen, X Zhang, A Go, M Sandler, V Sze, H Adam
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 285-300, 2018
4802018
Large-scale object classification using label relation graphs
J Deng, N Ding, Y Jia, A Frome, K Murphy, S Bengio, Y Li, H Neven, ...
European conference on computer vision, 48-64, 2014
4772014
Axial-deeplab: Stand-alone axial-attention for panoptic segmentation
H Wang, Y Zhu, B Green, H Adam, A Yuille, LC Chen
European Conference on Computer Vision, 108-126, 2020
3932020
Searching for efficient multi-scale architectures for dense image prediction
LC Chen, M Collins, Y Zhu, G Papandreou, B Zoph, F Schroff, H Adam, ...
Advances in Neural Information Processing Systems, 8713-8724, 2018
3742018
Panoptic-deeplab: A simple, strong, and fast baseline for bottom-up panoptic segmentation
B Cheng, MD Collins, Y Zhu, T Liu, TS Huang, H Adam, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
3462020
Masklab: Instance segmentation by refining object detection with semantic and direction features
LC Chen, A Hermans, G Papandreou, F Schroff, P Wang, H Adam
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3412018
Feelvos: Fast end-to-end embedding learning for video object segmentation
P Voigtlaender, Y Chai, F Schroff, H Adam, B Leibe, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3222019
Large-scale privacy protection in google street view
A Frome, G Cheung, A Abdulkader, M Zennaro, B Wu, A Bissacco, ...
2009 IEEE 12th international conference on computer vision, 2373-2380, 2009
2862009
Facial recognition with social network aiding
D Petrou, A Rabinovich, H Adam
US Patent 8,670,597, 2014
2552014
Max-deeplab: End-to-end panoptic segmentation with mask transformers
H Wang, Y Zhu, H Adam, A Yuille, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
2312021
Image based multi-biometric system and method
H Adam, H Neven, JB Steffens
US Patent 7,697,735, 2010
2182010
Method and apparatus to incorporate automatic face recognition in digital image collections
H Adams, J Steffens, K Kiyohara, H Neven, B Westphal, T Magnusson, ...
US Patent 8,358,811, 2013
1882013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20