Παρακολούθηση
Javad Lavaei
Javad Lavaei
Associate Professor, UC Berkeley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Zero duality gap in optimal power flow problem
J Lavaei, S Low
IEEE Transactions on Power Systems, 2012
13112012
A survey of distributed optimization and control algorithms for electric power systems
DK Molzahn, F Dörfler, H Sandberg, SH Low, S Chakrabarti, R Baldick, ...
IEEE Transactions on Smart Grid 8 (6), 2941-2962, 2017
7862017
Dynamic network energy management via proximal message passing
M Kraning, E Chu, J Lavaei, S Boyd
Foundations and Trends® in Optimization, 2014
434*2014
Convex Relaxation for Optimal Power Flow Problem: Mesh Networks
R Madani, S Sojoudi, J Lavaei
IEEE Transactions on Power Systems 30 (1), 199-211, 2015
3422015
Physics of power networks makes hard optimization problems easy to solve
S Sojoudi, J Lavaei
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-8, 2012
216*2012
Geometry of power flows and optimization in distribution networks
J Lavaei, D Tse, B Zhang
IEEE Transactions on Power Systems 29 (2), 572-583, 2013
1872013
Promises of conic relaxation for contingency-constrained optimal power flow problem
R Madani, M Ashraphijuo, J Lavaei
IEEE Transactions on Power Systems 31 (2), 1297-1307, 2016
1802016
Quantized consensus by means of gossip algorithm
J Lavaei, RM Murray
IEEE Transactions on Automatic Control 57 (1), 19-32, 2011
1192011
Convex Relaxation for Optimal Distributed Control Problems
G Fazelnia, R Madani, A Kalbat, J Lavaei
IEEE Transactions on Automatic Control, 2016
1122016
A model predictive decentralized control scheme with reduced communication requirement for spacecraft formation
J Lavaei, A Momeni, AG Aghdam
IEEE Transactions on Control Systems Technology 16 (2), 268-278, 2008
108*2008
Exactness of semidefinite relaxations for nonlinear optimization problems with underlying graph structure
S Sojoudi, J Lavaei
SIAM Journal on Optimization 24 (4), 1746-1778, 2014
98*2014
Convexification of optimal power flow problem
J Lavaei, SH Low
48th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing, 2010
902010
Geometry of power flows in tree networks
J Lavaei, D Tse, B Zhang
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-8, 2012
862012
Power flow optimization using positive quadratic programming
J Lavei, A Rantzer, S Low
IFAC Proceedings Volumes 44 (1), 10481-10486, 2011
812011
Zero duality gap for classical OPF problem convexifies fundamental nonlinear power problems
J Lavaei
Proceedings of the 2011 American Control Conference, 4566-4573, 2011
722011
Power Grid AC-based State Estimation: Vulnerability Analysis Against Cyber Attacks
M Jin, J Lavaei, KH Johansson
682017
Structurally Constrained Controllers: Analysis and Synthesis
S Sojoudi, J Lavaei, AG Aghdam
Springer Science & Business Media, 2011
62*2011
Conic relaxations for power system state estimation with line measurements
Y Zhang, R Madani, J Lavaei
IEEE Transactions on Control of Network Systems 5 (3), 1193-1205, 2017
582017
ADMM for Sparse Semidefinite Programming with Applications to Optimal Power Flow Problem
R Madani, A Kalbat, J Lavaei
54th IEEE Conference on Decision and Control, 2015
572015
Control of continuous-time LTI systems by means of structurally constrained controllers
J Lavaei, AG Aghdam
Automatica 44 (1), 141-148, 2008
552008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20