Konstantin Pogorelov
Konstantin Pogorelov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα simula.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparative validation of polyp detection methods in video colonoscopy: results from the MICCAI 2015 endoscopic vision challenge
J Bernal, N Tajkbaksh, FJ Sánchez, BJ Matuszewski, H Chen, L Yu, ...
IEEE transactions on medical imaging 36 (6), 1231-1249, 2017
1672017
Kvasir: A multi-class image dataset for computer aided gastrointestinal disease detection
K Pogorelov, KR Randel, C Griwodz, SL Eskeland, T de Lange, ...
Proceedings of the 8th ACM on Multimedia Systems Conference, 164-169, 2017
1552017
Efficient disease detection in gastrointestinal videos–global features versus neural networks
K Pogorelov, M Riegler, SL Eskeland, T de Lange, D Johansen, ...
Multimedia Tools and Applications 76 (21), 22493-22525, 2017
452017
Multimedia and medicine: Teammates for better disease detection and survival
M Riegler, M Lux, C Griwodz, C Spampinato, T de Lange, SL Eskeland, ...
Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia, 968-977, 2016
452016
Nerthus: A bowel preparation quality video dataset
K Pogorelov, KR Randel, T de Lange, SL Eskeland, C Griwodz, ...
Proceedings of the 8th ACM on Multimedia Systems Conference, 170-174, 2017
392017
Eir—efficient computer aided diagnosis framework for gastrointestinal endoscopies
M Riegler, K Pogorelov, P Halvorsen, T de Lange, C Griwodz, PT Schmidt, ...
2016 14th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2016
372016
Top-down saliency detection driven by visual classification
F Murabito, C Spampinato, S Palazzo, D Giordano, K Pogorelov, ...
Computer Vision and Image Understanding 172, 67-76, 2018
352018
Natural disasters detection in social media and satellite imagery: a survey
N Said, K Ahmad, M Riegler, K Pogorelov, L Hassan, N Ahmad, N Conci
Multimedia Tools and Applications 78 (22), 31267-31302, 2019
322019
Deep learning and hand-crafted feature based approaches for polyp detection in medical videos
K Pogorelov, O Ostroukhova, M Jeppsson, H Espeland, C Griwodz, ...
2018 IEEE 31st International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2018
312018
Lire: open source visual information retrieval
M Lux, M Riegler, P Halvorsen, K Pogorelov, N Anagnostopoulos
Proceedings of the 7th International Conference on Multimedia Systems, 1-4, 2016
292016
Social media and satellites
K Ahmad, K Pogorelov, M Riegler, N Conci, P Halvorsen
Multimedia Tools and Applications 78 (3), 2837-2875, 2019
282019
CNN and GAN Based Satellite and Social Media Data Fusion for Disaster Detection.
K Ahmad, K Pogorelov, M Riegler, N Conci, P Halvorsen
MediaEval, 2017
282017
GPU-accelerated real-time gastrointestinal diseases detection
K Pogorelov, M Riegler, P Halvorsen, PT Schmidt, C Griwodz, ...
2016 IEEE 29th International Symposium on Computer-Based Medical Systems …, 2016
252016
Automatic detection of passable roads after floods in remote sensed and social media data
K Ahmad, K Pogorelov, M Riegler, O Ostroukhova, P Halvorsen, N Conci, ...
Signal Processing: Image Communication 74, 110-118, 2019
242019
Detection and classification of bleeding region in WCE images using color feature
S Suman, FAB Hussin, AS Malik, K Pogorelov, M Riegler, SH Ho, I Hilmi, ...
Proceedings of the 15th International Workshop on Content-Based Multimedia …, 2017
242017
Computer aided disease detection system for gastrointestinal examinations
M Riegler, K Pogorelov, J Markussen, M Lux, HK Stensland, T de Lange, ...
Proceedings of the 7th International Conference on Multimedia Systems, 1-4, 2016
232016
From annotation to computer-aided diagnosis: Detailed evaluation of a medical multimedia system
M Riegler, K Pogorelov, SL Eskeland, PT Schmidt, Z Albisser, ...
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2017
212017
Medico multimedia task at mediaeval 2018
K Pogorelov, M Riegler, P Halvorsen, S Hicks, KR Randel, ...
CEUR Workshop Proceedings 2283, 1-4, 2018
192018
Jord: a system for collecting information and monitoring natural disasters by linking social media with satellite imagery
K Ahmad, M Riegler, K Pogorelov, N Conci, P Halvorsen, F De Natale
Proceedings of the 15th International Workshop on Content-Based Multimedia …, 2017
172017
HyperKvasir, a comprehensive multi-class image and video dataset for gastrointestinal endoscopy
H Borgli, V Thambawita, PH Smedsrud, S Hicks, D Jha, SL Eskeland, ...
Scientific Data 7 (1), 1-14, 2020
162020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20