Παρακολούθηση
Stephen Becker
Stephen Becker
Associate Professor at University of Colorado
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα colorado.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NESTA: A fast and accurate first-order method for sparse recovery
S Becker, J Bobin, E Candes
SIAM J. on Imaging Sciences 4 (1), 1--39, 2009
13492009
Quantum state tomography via compressed sensing
D Gross, YK Liu, ST Flammia, S Becker, J Eisert
Physical review letters 105 (15), 150401, 2010
9882010
Templates for convex cone problems with applications to sparse signal recovery
SR Becker, EJ Candès, MC Grant
Mathematical programming computation 3 (3), 165-218, 2011
7462011
Convex optimization for big data: Scalable, randomized, and parallel algorithms for big data analytics
V Cevher, S Becker, M Schmidt
IEEE Signal Processing Magazine 31 (5), 32-43, 2014
3102014
Relation between the Widom line and the breakdown of the Stokes–Einstein relation in supercooled water
P Kumar, SV Buldyrev, SR Becker, PH Poole, FW Starr, HE Stanley
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (23), 9575-9579, 2007
1842007
A nonuniform sampler for wideband spectrally-sparse environments
M Wakin, S Becker, E Nakamura, M Grant, E Sovero, D Ching, J Yoo, ...
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 2 (3 …, 2012
1692012
Fractional Stokes-Einstein and Debye-Stokes-Einstein relations in a network-forming liquid
SR Becker, PH Poole, FW Starr
Physical review letters 97 (5), 55901, 2006
1692006
A quasi-Newton proximal splitting method
S Becker, MJ Fadili
NIPS 2012, 2012
1412012
A compressed sensing parameter extraction platform for radar pulse signal acquisition
J Yoo, C Turnes, EB Nakamura, CK Le, S Becker, EA Sovero, MB Wakin, ...
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 2 (3 …, 2012
1262012
A 100MHz–2GHz 12.5 x sub-Nyquist rate receiver in 90nm CMOS
J Yoo, S Becker, M Loh, M Monge, E Candes, A Emami-Neyestanak
2012 IEEE radio frequency integrated circuits symposium, 31-34, 2012
1102012
Design and implementation of a fully integrated compressed-sensing signal acquisition system
J Yoo, S Becker, M Monge, M Loh, E Candes, A Emami-Neyestanak
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
962012
Practical compressed sensing: modern data acquisition and signal processing
SR Becker
California Institute of Technology, 2011
962011
Dual smoothing and value function techniques for variational matrix decomposition
A Aravkin, S Becker, T Bouwmans, NS Aybat, E Zahzah
Handbook of Robust Low-Rank and Sparse Matrix Decomposition: Applications in …, 2016
94*2016
Dynamical behavior near a liquid–liquid phase transition in simulations of supercooled water
PH Poole, SR Becker, F Sciortino, FW Starr
The Journal of Physical Chemistry B 115 (48), 14176-14183, 2011
872011
Sparse projections onto the simplex
A Kyrillidis, S Becker, V Cevher, C Koch
30th International Conference on Machine Learning, 2013
85*2013
A variational approach to stable principal component pursuit
A Aravkin, S Becker, V Cevher, P Olsen
Uncertainty in Artificial Intelligence, 2014
842014
Preconditioned Data Sparsification for Big Data with Applications to PCA and K-means
F Pourkamali-Anaraki, S Becker
IEEE Transactions Information Theory, 2017
682017
Low-rank tucker decomposition of large tensors using tensorsketch
OA Malik, S Becker
Advances in neural information processing systems 31, 2018
562018
Optimization and learning with information streams: Time-varying algorithms and applications
E Dall'Anese, A Simonetto, S Becker, L Madden
IEEE Signal Processing Magazine 37 (3), 71-83, 2020
402020
An algorithm for splitting parallel sums of linearly composed monotone operators, with applications to signal recovery
S Becker, PL Combettes
Journal of Nonlinear and Convex Analysis 15 (1), 137–159, 2014
362014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20