Παρακολούθηση
Sofia Alevizopoulou
Sofia Alevizopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
inTIME: A Machine Learning-Based Framework for Gathering and Leveraging Web Data to Cyber-Threat Intelligence
P Koloveas, T Chantzios, S Alevizopoulou, S Skiadopoulos, ...
Electronics 10 (7), 818, 2021
652021
Social media monitoring for IoT cyber-threats
S Alevizopoulou, P Koloveas, C Tryfonopoulos, P Raftopoulou
2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience (CSR …, 2021
82021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2