Παρακολούθηση
Ulrike Ritzmann
Ulrike Ritzmann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fu-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Length scale of the spin Seebeck effect
A Kehlberger, U Ritzmann, D Hinzke, EJ Guo, J Cramer, G Jakob, ...
Physical review letters 115 (9), 096602, 2015
2152015
Role of entropy in domain wall motion in thermal gradients
F Schlickeiser, U Ritzmann, D Hinzke, U Nowak
Physical review letters 113 (9), 097201, 2014
942014
Propagation of thermally induced magnonic spin currents
U Ritzmann, D Hinzke, U Nowak
Physical Review B 89 (2), 024409, 2014
852014
Inertia-free thermally driven domain-wall motion in antiferromagnets
S Selzer, U Atxitia, U Ritzmann, D Hinzke, U Nowak
Physical Review Letters 117 (10), 107201, 2016
832016
Trochoidal motion and pair generation in skyrmion and antiskyrmion dynamics under spin–orbit torques
U Ritzmann, S von Malottki, JV Kim, S Heinze, J Sinova, B Dupé
Nature Electronics 1 (8), 451-457, 2018
712018
Magnon detection using a ferroic collinear multilayer spin valve
J Cramer, F Fuhrmann, U Ritzmann, V Gall, T Niizeki, R Ramos, Z Qiu, ...
Nature communications 9 (1), 1-7, 2018
672018
Magnetic field control of the spin Seebeck effect
U Ritzmann, D Hinzke, A Kehlberger, EJ Guo, M Kläui, U Nowak
Physical Review B 92 (17), 174411, 2015
632015
Spin transport across antiferromagnets induced by the spin Seebeck effect
J Cramer, U Ritzmann, BW Dong, S Jaiswal, Z Qiu, E Saitoh, U Nowak, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 51 (14), 144004, 2018
332018
Thermally induced magnon accumulation in two-sublattice magnets
U Ritzmann, D Hinzke, U Nowak
Physical Review B 95 (5), 054411, 2017
172017
Unveiling domain wall dynamics of ferrimagnets in thermal magnon currents: Competition of angular momentum transfer and entropic torque
A Donges, N Grimm, F Jakobs, S Selzer, U Ritzmann, U Atxitia, U Nowak
Physical Review Research 2 (1), 013293, 2020
162020
Theory of out-of-equilibrium electron and phonon dynamics in metals after femtosecond laser excitation
U Ritzmann, PM Oppeneer, P Maldonado
Physical Review B 102 (21), 214305, 2020
122020
Terahertz spin dynamics driven by a field-derivative torque
R Mondal, A Donges, U Ritzmann, PM Oppeneer, U Nowak
Physical Review B 100 (6), 060409, 2019
92019
Asymmetric skyrmion-antiskyrmion production in ultrathin ferromagnetic films
U Ritzmann, L Desplat, B Dupé, RE Camley, JV Kim
Physical Review B 102 (17), 174409, 2020
82020
Ultrafast coherent all-optical switching of an antiferromagnet with the inverse Faraday effect
T Dannegger, M Berritta, K Carva, S Selzer, U Ritzmann, PM Oppeneer, ...
Physical Review B 104 (6), L060413, 2021
72021
High-frequency magnon excitation due to femtosecond spin-transfer torques
U Ritzmann, P Baláž, P Maldonado, K Carva, PM Oppeneer
Physical Review B 101 (17), 174427, 2020
62020
Effective exchange interaction for terahertz spin waves in iron layers
L Brandt, U Ritzmann, N Liebing, M Ribow, I Razdolski, P Brouwer, ...
Physical Review B 104 (9), 094415, 2021
42021
Domain wall dynamics due to femtosecond laser-induced superdiffusive spin transport
P Baláž, K Carva, U Ritzmann, P Maldonado, PM Oppeneer
Physical Review B 101 (17), 174418, 2020
42020
Magnonic proximity effect in insulating ferromagnetic and antiferromagnetic trilayers
V Brehm, M Evers, U Ritzmann, U Nowak
Physical Review B 105 (10), 104408, 2022
12022
Modeling spincaloric Transport: Magnon accumulation and propagation
U Ritzmann
12015
Magnetic field control of the spin Seebeck effect (vol 92, 174411, 2015)
U Ritzmann, D Hinzke, A Kehlberger, EJ Guo, M Klaeui, U Nowak
PHYSICAL REVIEW B 93 (1), 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20