Παρακολούθηση
Katsikini M.
Katsikini M.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Surfactant effects on the structural and magnetic properties of iron oxide nanoparticles
M Filippousi, M Angelakeris, M Katsikini, E Paloura, I Efthimiopoulos, ...
The Journal of Physical Chemistry C 118 (29), 16209-16217, 2014
1222014
Raman study of Mg, Si, O, and N implanted GaN
M Katsikini, K Papagelis, EC Paloura, S Ves
Journal of Applied Physics 94 (7), 4389-4394, 2003
1222003
Tetravalent manganese feroxyhyte: a novel nanoadsorbent equally selective for As (III) and As (V) removal from drinking water
S Tresintsi, K Simeonidis, S Estradé, C Martinez-Boubeta, G Vourlias, ...
Environmental science & technology 47 (17), 9699-9705, 2013
1062013
Reducing the inversion degree of MnFe 2 O 4 nanoparticles through synthesis to enhance magnetization: evaluation of their 1 H NMR relaxation and heating efficiency
K Vamvakidis, M Katsikini, D Sakellari, EC Paloura, O Kalogirou, ...
Dalton transactions 43 (33), 12754-12765, 2014
1022014
A novel approach for arsenic adsorbents regeneration using MgO
S Tresintsi, K Simeonidis, M Katsikini, EC Paloura, G Bantsis, M Mitrakas
Journal of hazardous materials 265, 217-225, 2014
922014
Experimental determination of the N--partial density of states in the conduction band of GaN: Determination of the polytype fractions in mixed phase samples
M Katsikini, EC Paloura, TD Moustakas
Journal of applied physics 83 (3), 1437-1445, 1998
661998
A XAFS study of plain and composite iron (III) and chromium (III) hydroxides
N Papassiopi, F Pinakidou, M Katsikini, GSE Antipas, C Christou, ...
Chemosphere 111, 169-176, 2014
542014
On the passivation mechanism of Fe3O4 nanoparticles during Cr (VI) removal from water: A XAFS study
F Pinakidou, M Katsikini, K Simeonidis, E Kaprara, EC Paloura, ...
Applied Surface Science 360, 1080-1086, 2016
502016
X-ray and neutron techniques for nanomaterials characterization
CSSR Kumar
Springer Berlin Heidelberg, 2016
422016
Composition and hydrophilicity control of Mn-doped ferrite (Mn x Fe 3− x O 4) nanoparticles induced by polyol differentiation
K Vamvakidis, M Katsikini, G Vourlias, M Angelakeris, EC Paloura, ...
Dalton Transactions 44 (12), 5396-5406, 2015
392015
Identification of implantation-induced defects in GaN: A near-edge x-ray absorption fine structure study
M Katsikini, F Pinakidou, EC Paloura, W Wesch
Applied physics letters 82 (10), 1556-1558, 2003
392003
N -edge x-ray-absorption study of heteroepitaxial GaN films
M Katsikini, EC Paloura, M Fieber-Erdmann, J Kalomiros, TD Moustakas, ...
Physical Review B 56 (20), 13380, 1997
361997
Application of near‐edge x‐ray absorption fine structure for the identification of hexagonal and cubic polytypes in epitaxial GaN
M Katsikini, EC Paloura, TD Moustakas
Applied physics letters 69 (27), 4206-4208, 1996
351996
Sn (II) oxy-hydroxides as potential adsorbents for Cr (VI)-uptake from drinking water: an X-ray absorption study
F Pinakidou, E Kaprara, M Katsikini, EC Paloura, K Simeonidis, ...
Science of the Total Environment 551, 246-253, 2016
332016
An X-ray absorption study of synthesis-and As adsorption-induced microstructural modifications in Fe oxy-hydroxides
F Pinakidou, M Katsikini, K Simeonidis, EC Paloura, M Mitrakas
Journal of hazardous materials 298, 203-209, 2015
282015
On the local coordination of Fe in Fe2O3-glass and Fe2O3-glass ceramic systems containing Pb, Na and Si
F Pinakidou, M Katsikini, EC Paloura, O Kalogirou, A Erko
Journal of non-crystalline solids 353 (28), 2717-2733, 2007
282007
Structural role and coordination environment of Fe in Fe2O3–PbO–SiO2–Na2O composite glasses
F Pinakidou, M Katsikini, P Kavouras, F Komninou, T Karakostas, ...
Journal of non-crystalline solids 354 (2-9), 105-111, 2008
272008
Optimization of tetravalent manganese feroxyhyte's negative charge density: A high-performing mercury adsorbent from drinking water
E Kokkinos, K Simeonidis, F Pinakidou, M Katsikini, M Mitrakas
Science of the Total Environment 574, 482-489, 2017
212017
Monitoring the role of Mn and Fe in the As-removal efficiency of tetravalent manganese feroxyhyte nanoparticles from drinking water: An X-ray absorption spectroscopy study
F Pinakidou, M Katsikini, EC Paloura, K Simeonidis, E Mitraka, M Mitrakas
Journal of colloid and interface science 477, 148-155, 2016
212016
Influence of capping agents on fraction of Fe atoms occupying octahedral site and magnetic property of magnetite (Fe3O4) nanoparticles by one-pot co-precipitation method
BK Sodipo, OA Noqta, AA Aziz, M Katsikini, F Pinakidou, EC Paloura
Journal of Alloys and Compounds 938, 168558, 2023
202023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20