Παρακολούθηση
Laura Canalini
Laura Canalini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Skin lesion segmentation ensemble with diverse training strategies
L Canalini, F Pollastri, F Bolelli, M Cancilla, S Allegretti, C Grana
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 89-101, 2019
222019
The DeepHealth Toolkit: a unified framework to boost biomedical applications
M Cancilla, L Canalini, F Bolelli, S Allegretti, S Carrión, R Paredes, ...
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 9881-9888, 2021
132021
How does connected components labeling with decision trees perform on GPUs?
S Allegretti, F Bolelli, M Cancilla, F Pollastri, L Canalini, C Grana
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns, 39-51, 2019
122019
Applications of AI and HPC in the Health Domain
D Oniga, B Cantalupo, E Tartaglione, D Perlo, M Grangetto, M Aldinucci, ...
HPC, Big Data, and AI Convergence Towards Exascale: Challenge and Vision, 217, 2022
32022
A Compact Deep Ensemble for High Quality Skin Lesion Classification
A Giovanetti, L Canalini, P Perliti Scorzoni
International Conference on Image Analysis and Processing, 510-521, 2022
2022
Studio e sperimentazione di tecniche di segmentazione mediante reti neurali convolutive su immagini di lesioni della pelle
L CANALINI
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6