Παρακολούθηση
Peter Bell
Peter Bell
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The MGB challenge: Evaluating multi-genre broadcast media recognition
P Bell, MJF Gales, T Hain, J Kilgour, P Lanchantin, X Liu, A McParland, ...
2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU …, 2015
1832015
Automatic dialect detection in arabic broadcast speech
A Ali, N Dehak, P Cardinal, S Khurana, SH Yella, J Glass, P Bell, ...
arXiv preprint arXiv:1509.06928, 2015
1512015
The MGB-2 challenge: Arabic multi-dialect broadcast media recognition
A Ali, P Bell, J Glass, Y Messaoui, H Mubarak, S Renals, Y Zhang
2016 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 279-284, 2016
982016
Adaptation algorithms for neural network-based speech recognition: An overview
P Bell, J Fainberg, O Klejch, J Li, S Renals, P Swietojanski
IEEE Open Journal of Signal Processing 2, 33-66, 2020
872020
Improving children's speech recognition through out-of-domain data augmentation
J Fainberg, P Bell, M Lincoln, S Renals
Interspeech 2016, 1598-1602, 2016
712016
Sequence-to-sequence models for punctuated transcription combining lexical and acoustic features
O Klejch, P Bell, S Renals
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
672017
Combining in-domain and out-of-domain speech data for automatic recognition of disordered speech
H Christensen, M Aniol, P Bell, P Green, T Hain, S King, P Swietojanski
Proc. Interspeech 2013, 2013
672013
Regularization of context-dependent deep neural networks with context-independent multi-task training
P Bell, S Renals
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
602015
Multi-level adaptive networks in tandem and hybrid ASR systems
P Bell, P Swietojanski, S Renals
2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2013
542013
A grapheme-based method for automatic alignment of speech and text data
A Stan, P Bell, S King
2012 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 286-290, 2012
482012
Fusing asr outputs in joint training for speech emotion recognition
Y Li, P Bell, C Lai
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
472022
On Learning Interpretable CNNs with Parametric Modulated Kernel-Based Filters.
E Loweimi, P Bell, S Renals
Interspeech, 3480-3484, 2019
452019
Punctuated transcription of multi-genre broadcasts using acoustic and lexical approaches
O Klejch, P Bell, S Renals
2016 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 433-440, 2016
442016
Transcription of multi-genre media archives using out-of-domain data
PJ Bell, MJF Gales, P Lanchantin, X Liu, Y Long, S Renals, ...
2012 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 324-329, 2012
412012
Term-dependent confidence for out-of-vocabulary term detection
D Wang, S King, J Frankel, P Bell
In Proc. Interspeech, 2139-2142, 2009
412009
ALISA: An automatic lightly supervised speech segmentation and alignment tool
A Stan, Y Mamiya, J Yamagishi, P Bell, O Watts, RAJ Clark, S King
Computer Speech & Language 35, 116-133, 2016
402016
Unsupervised Adaptation of Recurrent Neural Network Language Models.
SR Gangireddy, P Swietojanski, P Bell, S Renals
Interspeech, 2333-2337, 2016
382016
Multitask learning of context-dependent targets in deep neural network acoustic models
P Bell, P Swietojanski, S Renals
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 25 (2), 238-247, 2016
362016
On the usefulness of self-attention for automatic speech recognition with transformers
S Zhang, E Loweimi, P Bell, S Renals
2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 89-96, 2021
352021
Speaker adaptive training using model agnostic meta-learning
O Klejch, J Fainberg, P Bell, S Renals
2019 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU …, 2019
332019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20