Παρακολούθηση
Konstantinos Gkiotsalitis
Konstantinos Gkiotsalitis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Public transport planning adaption under the COVID-19 pandemic crisis: literature review of research needs and directions
K Gkiotsalitis, O Cats
Transport Reviews 41 (3), 374-392, 2021
3302021
A cost-minimization model for bus fleet allocation featuring the tactical generation of short-turning and interlining options
K Gkiotsalitis, Z Wu, O Cats
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 98, 14-36, 2019
722019
Reliable frequency determination: Incorporating information on service uncertainty when setting dispatching headways
K Gkiotsalitis, O Cats
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 88, 187-207, 2018
692018
Optimal frequency setting of metro services in the age of COVID-19 distancing measures
K Gkiotsalitis, O Cats
Transportmetrica A: Transport Science 18 (3), 807-827, 2022
592022
Robust timetable optimization for bus lines subject to resource and regulatory constraints
K Gkiotsalitis, F Alesiani
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 128, 30-51, 2019
502019
Demand-responsive public transportation re-scheduling for adjusting to the joint leisure activity demand
K Gkiotsalitis, A Stathopoulos
International Journal of Transportation Science and Technology 5 (2), 68-82, 2016
432016
At-stop control measures in public transport: Literature review and research agenda
K Gkiotsalitis, O Cats
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 145, 102176, 2021
402021
An exact method for the bus dispatching problem in rolling horizons
K Gkiotsalitis, EC Van Berkum
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 110, 143-165, 2020
392020
A model for modifying the public transport service patterns to account for the imposed COVID-19 capacity
K Gkiotsalitis
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 9, 100336, 2021
342021
A utility-maximization model for retrieving users’ willingness to travel for participating in activities from big-data
K Gkiotsalitis, A Stathopoulos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 58, 265-277, 2015
342015
Multi-constrained bus holding control in time windows with branch and bound and alternating minimization
K Gkiotsalitis, O Cats
Transportmetrica B: Transport Dynamics 7 (1), 1258-1285, 2019
332019
Robust network-wide bus scheduling with transfer synchronizations
K Gkiotsalitis, OAL Eikenbroek, O Cats
IEEE transactions on intelligent transportation systems 21 (11), 4582-4592, 2019
302019
Robust stop-skipping at the tactical planning stage with evolutionary optimization
K Gkiotsalitis
Transportation research record 2673 (3), 611-623, 2019
292019
Method and system for providing demand-responsive dispatching of a fleet of transportation vehicles, and a mobility-activity processing module for providing a mobility trace …
K Gkiotsalitis, F Alesiani, N Maslekar
US Patent 9,953,539, 2018
292018
A review of public transport transfer coordination at the tactical planning phase
T Liu, O Cats, K Gkiotsalitis
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 133, 103450, 2021
262021
Towards transfer synchronization of regularity-based bus operations with sequential hill-climbing
K Gkiotsalitis, N Maslekar
Public transport 10 (2), 335-361, 2018
252018
Joint leisure travel optimization with user-generated data via perceived utility maximization
K Gkiotsalitis, A Stathopoulos
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 68, 532-548, 2016
252016
Reinforcement learning-based bus holding for high-frequency services
F Alesiani, K Gkiotsalitis
2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2018
242018
Multiconstrained timetable optimization and performance evaluation in the presence of travel time noise
K Gkiotsalitis, N Maslekar
Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems 144 (9), 04018058, 2018
232018
Mobility-as-a-Service as a transport demand management tool: A case study among employees in the Netherlands
ZH Farahmand, K Gkiotsalitis, KT Geurs
Case Studies on Transport Policy 9 (4), 1615-1629, 2021
222021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20