Παρακολούθηση
Laura Toni
Laura Toni
Lecturer, UCL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
QoE-driven mobile edge caching placement for adaptive video streaming
C Li, L Toni, J Zou, H Xiong, P Frossard
IEEE Transactions on Multimedia 20 (4), 965-984, 2017
1172017
Multicriteria optimization of access selection to improve the quality of experience in heterogeneous wireless access networks
QT Nguyen-Vuong, N Agoulmine, EH Cherkaoui, L Toni
IEEE Transactions on Vehicular Technology 62 (4), 1785-1800, 2012
1092012
Online learning adaptation strategy for DASH clients
F Chiariotti, S D'Aronco, L Toni, P Frossard
Proceedings of the 7th International Conference on Multimedia Systems, 1-12, 2016
882016
Optimal set of video representations in adaptive streaming
L Toni, R Aparicio-Pardo, G Simon, A Blanc, P Frossard
Proceedings of the 5th ACM Multimedia Systems Conference, 271-282, 2014
642014
Optimal selection of adaptive streaming representations
L Toni, R Aparicio-Pardo, K Pires, G Simon, A Blanc, P Frossard
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2015
602015
Graph signal processing for machine learning: A review and new perspectives
X Dong, D Thanou, L Toni, M Bronstein, P Frossard
IEEE Signal processing magazine 37 (6), 117-127, 2020
382020
Uplink resource management for multiuser OFDM video transmission systems: Analysis and algorithm design
D Wang, L Toni, PC Cosman, LB Milstein
IEEE transactions on communications 61 (5), 2060-2073, 2013
362013
Does fast adaptive modulation always outperform slow adaptive modulation?
L Toni, A Conti
IEEE transactions on wireless communications 10 (5), 1504-1513, 2011
362011
Spherical clustering of users navigating 360 content
S Rossi, F De Simone, P Frossard, L Toni
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
352019
In-network view synthesis for interactive multiview video systems
L Toni, G Cheung, P Frossard
IEEE Transactions on Multimedia 18 (5), 852-864, 2016
332016
Prioritized random MAC optimization via graph-based analysis
L Toni, P Frossard
IEEE Transactions on Communications 63 (12), 5002-5013, 2015
332015
Channel coding for progressive images in a 2-D time-frequency OFDM block with channel estimation errors
L Toni, YS Chan, PC Cosman, LB Milstein
IEEE Transactions on Image Processing 18 (11), 2476-2490, 2009
332009
Navigation-aware adaptive streaming strategies for omnidirectional video
S Rossi, L Toni
2017 IEEE 19th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2017
322017
Optimal representations for adaptive streaming in interactive multiview video systems
L Toni, P Frossard
IEEE Transactions on Multimedia 19 (12), 2775-2787, 2017
292017
Interactive free viewpoint video streaming using prioritized network coding
L Toni, N Thomos, P Frossard
2013 IEEE 15th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2013
292013
A comparative study of DASH representation sets using real user characteristics
C Kreuzberger, B Rainer, H Hellwagner, L Toni, P Frossard
Proceedings of the 26th International Workshop on Network and Operating …, 2016
272016
Correlation-aware packet scheduling in multi-camera networks
L Toni, T Maugey, P Frossard
IEEE transactions on multimedia 16 (2), 496-509, 2013
27*2013
Performance study of variable-rate modulation for underwater communications based on experimental data
B Tomasi, L Toni, P Casari, L Rossi, M Zorzi
OCEANS 2010 MTS/IEEE SEATTLE, 1-8, 2010
272010
Adaptive streaming in interactive multiview video systems
X Zhang, L Toni, P Frossard, Y Zhao, C Lin
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 29 (4), 1130-1144, 2018
212018
Improved utility-based congestion control for delay-constrained communication
S D’Aronco, L Toni, S Mena, X Zhu, P Frossard
IEEE/ACM Transactions on Networking 25 (1), 349-362, 2016
152016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20