Παρακολούθηση
Christos Millas
Christos Millas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 12th June 2017 Mw= 6.3 Lesvos earthquake from detailed seismological observations
P Papadimitriou, I Kassaras, G Kaviris, GA Tselentis, N Voulgaris, ...
Journal of Geodynamics 115, 23-42, 2018
602018
Observations of shear-wave splitting parameters in the Western Gulf of Corinth focusing on the 2014 Mw= 5.0 earthquake
G Kaviris, C Millas, I Spingos, V Kapetanidis, I Fountoulakis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 282, 60-76, 2018
412018
Effects of the January 2018 seismic sequence on shear-wave splitting in the upper crust of Marathon (NE Attica, Greece)
G Kaviris, I Spingos, C Millas, V Kapetanidis, I Fountoulakis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 285, 45-58, 2018
232018
Mantle dynamics beneath Greece from SKS and PKS seismic anisotropy study
G Kaviris, I Fountoulakis, I Spingos, C Millas, P Papadimitriou, G Drakatos
Acta Geophysica 66, 1341-1357, 2018
152018
Pytheas: An open-source software solution for local shear-wave splitting studies
I Spingos, G Kaviris, C Millas, P Papadimitriou, N Voulgaris
Computers & Geosciences 134, 104346, 2020
132020
Tomographic imaging of the NW edge of the Hellenic volcanic arc
A Karakonstantis, P Papadimitriou, C Millas, I Spingos, I Fountoulakis, ...
Journal of Seismology 23, 995-1016, 2019
132019
Preliminary report on the Lesvos 12 June 2017 Mw= 6.3 earthquake
P Papadimitriou, GA Tselentis, N Voulgaris, V Kouskouna, E Lagios, ...
72017
Preliminary report on the Lefkada 17 November 2015 Mw= 6.4 earthquake
P Papadimitriou, A Karakonstantis, G Bozionelos, V Kapetanidis, ...
Report published online on EMSC, 2015
62015
Recommended approach of the obese Greek military personnel
EE Mazokopakis, CM Karefilakis, IK Starakis
International Journal of Medicine and Medical Sciences 1 (5), 140-141, 2009
32009
Slip distribution of large earthquakes In Greece
C Millas
MSc Thesis, National and Kapodistrian University of Athens, 74p, 2018
12018
ON THE CORRELATION BETWEEN THE CRUSTAL DEFORMATION AND THE UPPER MANTLE STRUCTURE OF THE HELLENIC LITHOSPHERIC PLATE DEDUCED FROM SEISMOLOGICAL AND GPS OBSERVATIONS …
K Ioannis, K Vasilis, P Panayotis, K George, K Andreas, S Ioannis, ...
2018
EARTHQUAKE INDUCED DISASTERS SYNERGY: A GAME THEORY APPROACH
V KOUSKOUNA, G SAKKAS, I CECIC, VI TSIMPIDAROS, S SAKKAS, ...
2018
SHEAR-WAVE SPLITTING PARAMETERS DETERMINATION IN THE W. GULF OF CORINTH DURING 2014
C Millas, I Spiggos, G Kaviris, V Kapetanidis, A Karakonstantis, ...
2016
An upper crust shear-wave splitting in Attica (Central Greece) based on recordings of the 1999 and 2018 earthquake sequences
G Kaviris, I Spingos, V Kapetanidis, P Papadimitriou, C Millas, ...
On the correlation between the crustal deformation and the upper mantle structure of the Hellenic lithospheric plate deduced from seismological and GPS observations …
I Kassaras, V Kapetanidis, P Papadimitriou, G Kaviris, A Karakonstantis, ...
The Significance of Local Networks in Shear-wave Splitting: The Case of the Gulf of Corinth
G Kaviris, I Spingos, V Kapetanidis, C Millas, P Papadimitriou, ...
Spatial Variations of Seismic Anisotropy in the Western Gulf of Corinth
I Spingos, G Kaviris, C Millas, V Kapetanidis, P Papadimitriou, ...
Upper crustal velocity structure of Saronikos Gulf (Central Greece) from body-wave travel-time tomography
P Papadimitriou, A Karakonstantis, C Millas, I Spingos, I Fountoulakis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18