Παρακολούθηση
Tanja Samardzic
Tanja Samardzic
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uzh.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal Dependencies 1.2
J Nivre, Ž Agić, MJ Aranzabe, M Asahara, A Atutxa, M Ballesteros, J Bauer, ...
Universal Dependencies Consortium, 2015
2322015
Language identification and morphosyntactic tagging: The second VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Proceedings of the Fifth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2018
972018
A comparison between morphological complexity measures: typological data vs. language corpora
C Bentz, T Ruzsics, A Koplenig, T Samardzic
Proceedings of the workshop on computational linguistics for linguistic …, 2016
652016
Archimob-a corpus of spoken swiss german
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the tenth international conference on language resources and …, 2016
632016
Lemmatisation as a tagging task
A Gesmundo, T Samardzic
Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2012
592012
A report on the third VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, Y Scherrer, T Samardzic, F Tyers, M Silfverberg, ...
Proceedings of the Sixth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2019
522019
Encoder-decoder methods for text normalization
M Lusetti, T Ruzsics, A Göhring, T Samardzic, E Stark
Proceedings of the Fifth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2018
392018
Cross-lingual validity of PropBank in the manual annotation of French
L Van der Plas, T Samardzic, P Merlo
Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, 113-117, 2010
382010
Normalising orthographic and dialectal variants for the automatic processing of Swiss German
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the 7th Language and Technology Conference, 2015
362015
Cross-lingual variation of light verb constructions: Using parallel corpora and automatic alignment for linguistic research
T Samardzic, P Merlo
Proceedings of the 2010 Workshop on NLP and Linguistics: Finding the Common …, 2010
222010
Digitising Swiss German: how to process and study a polycentric spoken language
Y Scherrer, T Samardžić, E Glaser
Language Resources and Evaluation 53 (4), 735-769, 2019
212019
Neural sequence-to-sequence learning of internal word structure
T Ruzsics, T Samardzic
Proceedings of the 21st Conference on Computational Natural Language …, 2017
202017
Universal Dependencies for Serbian in comparison with Croatian and other Slavic languages
T Samardžić, M Starović, Ž Agić, N Ljubešić
Association for Computational Linguistic, 2017
19*2017
The meaning of lexical causatives in cross-linguistic variation
T Samardžić, P Merlo
Linguistic Issues in Language Technology 7, 2012
182012
Variation in word frequency distributions: Definitions, measures and implications for a corpus-based language typology
C Bentz, D Alikaniotis, T Samardžić, P Buttery
Journal of Quantitative Linguistics 24 (2-3), 128-162, 2017
162017
Lemmatising Serbian as category tagging with bidirectional sequence classification
A Gesmundo, T Samardzic
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
142012
Serbian twitter training corpus ReLDI-NormTagNER-sr 2.0
N Ljubešić, T Erjavec, M Miličević, T Samardžić
Jožef Stefan Institute, 2017
132017
Automatic interlinear glossing as two-level sequence classification
T Samardžić, R Schikowski, S Stoll
University of Zurich, 2015
132015
TweetGeo-a tool for collecting, processing and analysing geo-encoded linguistic data
N Ljubešić, T Samardzic, C Derungs
Proceedings of COLING 2016, the 26th International Conference on …, 2016
122016
Easily accessible language technologies for Slovene, Croatian and Serbian
N LJUBEŠIc, T Erjavec, D Fišer, T Samardzic, M Milicevic, F Klubicka, ...
Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities …, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20