Παρακολούθηση
Pieter-Paul A. Vergroesen
Pieter-Paul A. Vergroesen
MD, PhD, MBA, Orthopaedic Surgeon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nwz.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mechanics and biology in intervertebral disc degeneration: a vicious circle
PPA Vergroesen, I Kingma, KS Emanuel, RJW Hoogendoorn, TJ Welting, ...
Osteoarthritis and cartilage 23 (7), 1057-1070, 2015
7572015
Intradiscal pressure depends on recent loading and correlates with disc height and compressive stiffness
PPA Vergroesen, AJ van der Veen, BJ van Royen, I Kingma, TH Smit
European Spine Journal 23, 2359-2368, 2014
912014
Can exercise positively influence the intervertebral disc?
DL Belavý, K Albracht, GP Bruggemann, PPA Vergroesen, JH van Dieën
Sports medicine 46, 473-485, 2016
802016
Osteoarthritis and intervertebral disc degeneration: Quite different, quite similar
CME Rustenburg, KS Emanuel, M Peeters, WF Lems, PPA Vergroesen, ...
JOR spine 1 (4), e1033, 2018
782018
Comparison of palmar fixed-angle plate fixation with K-wire fixation of distal radius fractures (AO A2, A3, C1) in elderly patients
F Goehre, W Otto, S Schwan, T Mendel, PP Vergroesen, ...
Journal of Hand Surgery (European Volume), 2013
682013
The Use of Poly(L‐lactide‐co‐caprolactone) as a Scaffold for Adipose Stem Cells in Bone Tissue Engineering: Application in a Spinal Fusion Model
PPA Vergroesen, RJ Kroeze, MN Helder, TH Smit
Macromolecular bioscience 11 (6), 722-730, 2011
622011
The poro-elastic behaviour of the intervertebral disc: A new perspective on diurnal fluid flow
PPA Vergroesen, AJ van der Veen, KS Emanuel, JH van Dieën, TH Smit
Journal of Biomechanics 49 (6), 857-863, 2016
472016
Are axial intervertebral disc biomechanics determined by osmosis?
PPA Vergroesen, KS Emanuel, M Peeters, I Kingma, TH Smit
Journal of Biomechanics 70, 4-9, 2018
442018
Poroelastic behaviour of the degenerating human intervertebral disc: a ten-day study in a loaded disc culture system
KS Emanuel, PP Vergroesen, M Peeters, RM Holewijn, I Kingma, TH Smit
Eur Cell Mater 29 (29), 330-340, 2015
442015
A biodegradable glue for annulus closure: evaluation of strength and endurance
PPA Vergroesen, AI Bochyn, KS Emanuel, S Sharifi, I Kingma, ...
Spine 40 (9), 622-628, 2015
332015
Spinal fusion using adipose stem cells seeded on a radiolucent cage filler: a feasibility study of a single surgical procedure in goats
RJ Kroeze, TH Smit, PP Vergroesen, RA Bank, R Stoop, B van Rietbergen, ...
European Spine Journal 24, 1031-1042, 2015
272015
Identifying subsets of patients with single-level degenerative disc disease for lumbar fusion: the value of prognostic tests in surgical decision making
VE Staartjes, PPA Vergroesen, DJ Zeilstra, ML Schröder
The Spine Journal 18 (4), 558-566, 2018
252018
Intradiscal pressure measurements: A challenge or a routine?
M Bashkuev, PPA Vergroesen, M Dreischarf, C Schilling, AJ van der Veen, ...
Journal of biomechanics 49 (6), 864-868, 2016
242016
Changes in intervertebral disk mechanical behavior during early degeneration
CPL Paul, KS Emanuel, I Kingma, AJ Van Der Veen, RM Holewijn, ...
Journal of biomechanical engineering 140 (9), 091008, 2018
232018
Early changes in the extracellular matrix of the degenerating intervertebral disc, assessed by Fourier transform infrared imaging
KS Emanuel, KT Mader, M Peeters, I Kingma, CME Rustenburg, ...
Osteoarthritis and cartilage 26 (10), 1400-1408, 2018
202018
The effects of single-level instrumented lumbar laminectomy on adjacent spinal biomechanics
A Bisschop, RM Holewijn, I Kingma, A Stadhouder, PPA Vergroesen, ...
Global spine journal 5 (1), 39-47, 2015
192015
Translational challenges for the development of a novel nucleus pulposus substitute: experimental results from biomechanical and in vivo studies
SEL Detiger, JY De Bakker, KS Emanuel, M Schmitz, PPA Vergroesen, ...
Journal of Biomaterials Applications 30 (7), 983-994, 2016
162016
Bioluminescence-mediated longitudinal monitoring of adipose-derived stem cells in a large mammal ex vivo organ culture
M Peeters, S van Rijn, PPA Vergroesen, CPL Paul, DP Noske, ...
Scientific Reports 5 (1), 13960, 2015
122015
Bochyn ska
PPA Vergroesen
AI, Emanuel, KS, Sharifi, S., Kingma, I., Grijpma, DW, and Smit, TH, 622-628, 2015
122015
Tandem disc herniation of the lumbar and cervical spine: case series and review of the epidemiological, pathophysiological and genetic literature
A Siccoli, VE Staartjes, P Marlies, PPA Vergroesen, ML Schröder, ...
Cureus 11 (2), 2019
112019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20