Παρακολούθηση
François Mairesse
François Mairesse
Senior Machine Learning Scientist, Amazon.com
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using linguistic cues for the automatic recognition of personality in conversation and text
F Mairesse, MA Walker, MR Mehl, RK Moore
Journal of artificial intelligence research 30, 457-500, 2007
13232007
The hidden information state model: A practical framework for POMDP-based spoken dialogue management
S Young, M Gašić, S Keizer, F Mairesse, J Schatzmann, B Thomson, K Yu
Computer Speech & Language 24 (2), 150-174, 2010
5882010
PERSONAGE: Personality generation for dialogue
F Mairesse, M Walker
Proceedings of the 45th annual meeting of the association of computational …, 2007
2272007
Disambiguation in speech recognition
F Mairesse, PF Raccuglia, SNP Vitaladevuni
US Patent 9,484,021, 2016
2032016
Controlling user perceptions of linguistic style: Trainable generation of personality traits
F Mairesse, MA Walker
Computational Linguistics 37 (3), 455-488, 2011
1862011
Phrase-based statistical language generation using graphical models and active learning
F Mairesse, M Gasic, F Jurcicek, S Keizer, B Thomson, K Yu, S Young
Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2010
1832010
Towards personality-based user adaptation: psychologically informed stylistic language generation
F Mairesse, MA Walker
User Modeling and User-Adapted Interaction 20, 227-278, 2010
1632010
Individual and domain adaptation in sentence planning for dialogue
MA Walker, A Stent, F Mairesse, R Prasad
Journal of Artificial Intelligence Research 30, 413-456, 2007
1602007
Words mark the nerds: Computational models of personality recognition through language
F Mairesse, M Walker
Proceedings of the annual meeting of the cognitive science society 28 (28), 2006
1332006
Real user evaluation of spoken dialogue systems using Amazon Mechanical Turk
F Jurcıcek, S Keizer, M Gašic, F Mairesse, B Thomson, K Yu, S Young
Proceedings of INTERSPEECH 11, 2011
1132011
Spoken language understanding from unaligned data using discriminative classification models
F Mairesse, M Gasic, F Jurcicek, S Keizer, B Thomson, K Yu, S Young
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
1112009
Automatic recognition of personality in conversation
F Mairesse, M Walker
Proceedings of the human language technology conference of the NAACL …, 2006
1082006
Gaussian processes for fast policy optimisation of pomdp-based dialogue managers
M Gasic, F Jurcicek, S Keizer, F Mairesse, B Thomson, K Yu, S Young
Proceedings of the SIGDIAL 2010 Conference, 201-204, 2010
972010
Stochastic language generation in dialogue using factored language models
F Mairesse, S Young
Computational Linguistics 40 (4), 763-799, 2014
912014
Trainable generation of big-five personality styles through data-driven parameter estimation
F Mairesse, M Walker
Proceedings of ACL-08: HLT, 165-173, 2008
782008
Word-level emphasis modelling in HMM-based speech synthesis
K Yu, F Mairesse, S Young
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
622010
Can prosody inform sentiment analysis? experiments on short spoken reviews
F Mairesse, J Polifroni, G Di Fabbrizio
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
572012
Training and evaluation of the HIS POMDP dialogue system in noise
M Gasic, S Keizer, F Mairesse, J Schatzmann, B Thomson, K Yu, S Young
Proceedings of the 9th SIGDIAL Workshop on Discourse and Dialogue, 112-119, 2008
572008
Parameter estimation for agenda-based user simulation
S Keizer, M Gasic, F Jurcicek, F Mairesse, B Thomson, K Yu, S Young
Proceedings of the SIGDIAL 2010 Conference, 116-123, 2010
562010
Context adaptive training with factorized decision trees for HMM-based statistical parametric speech synthesis
K Yu, H Zen, F Mairesse, S Young
Speech communication 53 (6), 914-923, 2011
442011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20