Παρακολούθηση
Stavros Lazarou
Stavros Lazarou
ASPETE - School of Pedagogical and Technological Education, Athens, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ta.aspete.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal placement of wind turbines in a wind park using Monte Carlo simulation
G Marmidis, S Lazarou, E Pyrgioti
Renewable energy 33 (7), 1455-1460, 2008
4392008
A survey on the contributions of power electronics to smart grid systems
I Colak, E Kabalci, G Fulli, S Lazarou
Renewable and Sustainable Energy Reviews 47, 562-579, 2015
1382015
ETRI 2014—Energy technology reference indicator projections for 2010–2050
J Carlsson, M Fortes, G de Marco, J Giuntoli, M Jakubcionis, ...
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and …, 2014
79*2014
A simple electric circuit model for proton exchange membrane fuel cells
S Lazarou, E Pyrgioti, AT Alexandridis
Journal of Power Sources 190 (2), 380-386, 2009
672009
Estimation of wind turbines optimal number and produced power in a wind farm using an artificial neural network model
L Ekonomou, S Lazarou, GE Chatzarakis, V Vita
Simulation Modelling Practice and Theory 21 (1), 21-25, 2012
622012
Covenant of Mayors initiative—Public perception issues and barriers in Greece
GC Christoforidis, KC Chatzisavvas, S Lazarou, C Parisses
Energy Policy 60, 643-655, 2013
602013
A simulated roadmap of hydrogen technology contribution to climate change mitigation based on R epresentative C oncentration P athways considerations
S Lazarou, V Vita, M Diamantaki, D Karanikolou‐Karra, G Fragoyiannis, ...
Energy Science & Engineering 6 (3), 116-125, 2018
312018
Investigation of the impact of large-scale integration of electric vehicles for a Swedish distribution network
S Johansson, J Persson, S Lazarou, A Theocharis
Energies 12 (24), 4717, 2019
302019
Calculating operational patterns for electric vehicle charging on a real distribution network based on renewables’ production
S Lazarou, V Vita, C Christodoulou, L Ekonomou
Energies 11 (9), 2400, 2018
242018
Application of powell's optimisation method for the optimal number of wind turbines in a wind farm
S Lazarou, V Vita, L Ekonomou
IET Science, Measurement & Technology 5 (3), 77-80, 2011
222011
A power system simulation platform for planning and evaluating distributed generation systems based on GIS
S Lazarou, V Vita, P Karampelas, L Ekonomou
Energy Systems 4, 379-391, 2013
192013
Hydrogen storage technologies for smart grid applications
S Lazarou, S Makridis
Challenges 8 (1), 13, 2017
182017
ETRI 2014-Energy Technology Reference Indicator Projections for 2010–2050; European Commission, Joint Research Centre
J Carlsson, M Fortes, G de Marco, J Giuntoli, M Jakubcionis, ...
Institute for Energy and Transport, 2014
182014
The latest Greek statute laws and its consequences to the Greek renewable energy source market
S Lazarou, E Pyrgioti, D Agoris
Energy Policy 35 (8), 4009-4017, 2007
182007
A platform for planning and evaluating distributed generation connected to the hellenic electric distribution grid
S Lazarou, DS Oikonomou, L Ekonomou
Advances in Circuits, Systems, Automation and Mechanics, 80-86, 2012
162012
Protection schemes of meshed distribution networks for smart grids and electric vehicles
S Lazarou, V Vita, L Ekonomou
Energies 11 (11), 3106, 2018
152018
Global Change Assessment Model (GCAM) considerations of the primary sources energy mix for an energetic scenario that could meet Paris agreement
S Lazarou, C Christodoulou, V Vita
2019 54th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 1-5, 2019
142019
Behaviour of multi-terminal grid topologies in renewable energy systems under multiple loads
S Lazarou, CF Covrig, I Colak, P Minnebo, H Wilkening, G Fulli
2012 International Conference on Renewable Energy Research and Applications …, 2012
122012
Classification of surface condition of polymer coated insulators using wavelet transform and neural networks
D Pylarinos, S Lazarou, G Marmidis, E Pyrgioti
2007 International Conference on Wavelet Analysis and Pattern Recognition 2 …, 2007
122007
On the determination of meshed distribution networks operational points after reinforcement
V Vita, S Lazarou, CA Christodoulou, G Seritan
Applied Sciences 9 (17), 3501, 2019
82019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20