Παρακολούθηση
N. M. Anoop Krishnan
N. M. Anoop Krishnan
Άλλα ονόματαNMA Krishnan, NMAnoop Krishnan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iitd.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cooling rate effects in sodium silicate glasses: Bridging the gap between molecular dynamics simulations and experiments
X Li, W Song, K Yang, NMA Krishnan, B Wang, MM Smedskjaer, ...
The Journal of Chemical Physics 147 (7), 074501, 2017
1412017
Predicting the Young’s Modulus of silicate Glasses using High-throughput Molecular Dynamics simulations and Machine Learning
K Yang, X Xu, B Yang, B Cook, H Ramos, NMA Krishnan, MM Smedskjaer, ...
Scientific reports 9 (1), 1-11, 2019
1382019
A new transferable interatomic potential for molecular dynamics simulations of borosilicate glasses
M Wang, NMA Krishnan, B Wang, MM Smedskjaer, JC Mauro, M Bauchy
Journal of Non-Crystalline Solids 498, 294-304, 2018
1352018
Predicting the dissolution kinetics of silicate glasses using machine learning
NMA Krishnan, S Mangalathu, MM Smedskjaer, A Tandia, H Burton, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 487, 37-45, 2018
1212018
MatSciBERT: A materials domain language model for text mining and information extraction
T Gupta, M Zaki, NMA Krishnan, Mausam
npj Computational Materials 8 (1), 1-11, 2022
119*2022
Predicting Young's modulus of oxide glasses with sparse datasets using machine learning
S Bishnoi, S Singh, R Ravinder, M Bauchy, NN Gosvami, H Kodamana, ...
Journal of non-crystalline solids 524, 119643, 2019
842019
Prediction of concrete strengths enabled by missing data imputation and interpretable machine learning
GA Lyngdoh, M Zaki, NMA Krishnan, S Das
Cement and Concrete Composites 128, 104414, 2022
772022
Predicting the dissolution kinetics of silicate glasses by topology-informed machine learning
H Liu, T Zhang, NM Anoop Krishnan, MM Smedskjaer, JV Ryan, S Gin, ...
Npj Materials Degradation 3 (1), 32, 2019
73*2019
Deep learning aided rational design of oxide glasses
R Ravinder, KH Sridhara, S Bishnoi, HS Grover, M Bauchy, H Kodamana, ...
Materials horizons 7 (7), 1819-1827, 2020
64*2020
Topological control on the structural relaxation of atomic networks under stress
M Bauchy, M Wang, Y Yu, B Wang, NMA Krishnan, E Masoero, FJ Ulm, ...
Physical review letters 119 (3), 035502, 2017
622017
Enthalpy landscape dictates the irradiation-induced disordering of quartz
NMA Krishnan, B Wang, Y Yu, Y Le Pape, G Sant, M Bauchy
Physical Review X 7 (3), 031019, 2017
602017
Irradiation-induced topological transition in SiO2: structural signature of networks' rigidity
B Wang, NMA Krishnan, Y Yu, M Wang, Y Le Pape, G Sant, M Bauchy
Journal of Non-Crystalline Solids 463, 25-30, 2017
532017
Microstructure-guided numerical simulation to evaluate the influence of phase change materials (PCMs) on the freeze-thaw response of concrete pavements
S Nayak, NMA Krishnan, S Das
Construction and Building Materials 201, 246-256, 2019
502019
Irradiation-vs. vitrification-induced disordering: The case of 𝜶-quartz and glassy silica
NM Krishnan, B Wang, Y Le Pape, G Sant, M Bauchy
The Journal of Chemical Physics 146 (20), 2017
462017
The hydrophilic-to-hydrophobic transition in glassy silica is driven by the atomic topology of its surface
Y Yu, NM Krishnan, MM Smedskjaer, G Sant, M Bauchy
The Journal of chemical physics 148 (7), 2018
452018
Effects of polydispersity and disorder on the mechanical properties of hydrated silicate gels
H Liu, S Dong, L Tang, NMA Krishnan, G Sant, M Bauchy
Journal of the Mechanics and Physics of Solids 122, 555-565, 2019
442019
Hardness of silicate glasses: Atomic-scale origin of the mixed modifier effect
Y Yu, M Wang, NMA Krishnan, MM Smedskjaer, KD Vargheese, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 489, 16-21, 2018
442018
Effects of irradiation on albite’s chemical durability
YH Hsiao, EC La Plante, NMA Krishnan, Y Le Pape, N Neithalath, ...
The Journal of Physical Chemistry A 121 (41), 7835-7845, 2017
442017
Confined water in layered silicates: the origin of anomalous thermal expansion behavior in calcium-silicate-hydrates
NMA Krishnan, B Wang, G Falzone, Y Le Pape, N Neithalath, L Pilon, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 8 (51), 35621-35627, 2016
442016
Looking through glass: Knowledge discovery from materials science literature using natural language processing
V Venugopal, S Sahoo, M Zaki, M Agarwal, NN Gosvami, ...
Patterns 2 (7), 100290, 2021
432021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20