Παρακολούθηση
Alex Sen Gupta
Alex Sen Gupta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unsw.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Longer and more frequent marine heatwaves over the past century
ECJ Oliver, MG Donat, MT Burrows, PJ Moore, DA Smale, LV Alexander, ...
Nature communications 9 (1), 1324, 2018
15282018
A hierarchical approach to defining marine heatwaves
AJ Hobday, LV Alexander, SE Perkins, DA Smale, SC Straub, ECJ Oliver, ...
Progress in Oceanography, 2016
14352016
Recent intensification of wind-driven circulation in the Pacific and the ongoing warming hiatus
MH England, S McGregor, P Spence, GA Meehl, A Timmermann, W Cai, ...
Nature Climate Change, 2014
14162014
Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services
DA Smale, T Wernberg, ECJ Oliver, M Thomsen, BP Harvey, SC Straub, ...
Nature Climate Change, 1, 2019
12322019
The tropicalization of temperate marine ecosystems: climate-mediated changes in herbivory and community phase shifts
A Vergés, PD Steinberg, ME Hay, AGB Poore, AH Campbell, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1789), 20140846, 2014
10252014
Coordinated ocean-ice reference experiments (COREs)
SM Griffies, A Biastoch, C Böning, F Bryan, G Danabasoglu, ...
Ocean Modelling 26 (1), 1-46, 2009
7652009
Coordinated ocean-ice reference experiments (COREs)
EP Chassignet, MH England, R Gerdes, H Haak, R Hallberg, ...
Ocean Model 26 (12), 146Grifes, 2009
765*2009
What causes southeast Australia's worst droughts?
CC Ummenhofer, MH England, PC McIntosh, GA Meyers, MJ Pook, ...
Geophysical Research Letters 36 (4), L04706, 2009
6982009
Pacific western boundary currents and their roles in climate
D Hu, L Wu, W Cai, AS Gupta, A Ganachaud, B Qiu, AL Gordon, X Lin, ...
Nature 522 (7556), 299-308, 2015
5792015
Connections of climate change and variability to large and extreme forest fires in southeast Australia
NJ Abram, BJ Henley, AS Gupta, TJR Lippmann, H Clarke, AJ Dowdy, ...
Communications Earth & Environment 2 (1), 1-17, 2021
5172021
Categorizing and naming marine heatwaves
AJ Hobday, ECJ Oliver, A Sen Gupta, JA Benthuysen, MT Burrows, ...
Oceanography 31 (2), 1-13, 2018
5152018
A global assessment of marine heatwaves and their drivers
NJ Holbrook, HA Scannell, AS Gupta, JA Benthuysen, M Feng, ECJ Oliver, ...
Nature communications 10 (1), 2624, 2019
4792019
Projected marine heatwaves in the 21st century and the potential for ecological impact
ECJ Oliver, MT Burrows, MG Donat, A Sen Gupta, LV Alexander, ...
Frontiers in Marine Science 6, 734, 2019
4252019
Marine heatwaves
ECJ Oliver, JA Benthuysen, S Darmaraki, MG Donat, AJ Hobday, ...
Annual Reviews, 2021
3832021
Coupled Ocean–Atmosphere–Ice Response to Variations in the Southern Annular Mode.
AS Gupta, MH England
Journal of Climate 19 (18), 2006
3782006
Tropical Pacific fisheries and aquaculture will respond differently to climate change
JD Bell, A Ganachaud, PC Gehrke, SP Griffiths, AJ Hobday, ...
Nature Climate Change 3, 591-599, 2013
338*2013
Mixed responses of tropical Pacific fisheries and aquaculture to climate change
JD Bell, A Ganachaud, PC Gehrke, SP Griffiths, AJ Hobday, ...
Nature Climate Change, 2013
3312013
Climate Drift in the CMIP5 Models*
AS Gupta, NC Jourdain, JN Brown, D Monselesan
Journal of Climate 26 (21), 8597-8615, 2013
3212013
Vulnerability of tropical Pacific fisheries and aquaculture to climate change
JD Bell, JE Johnson, AJ Hobday
SPC FAME Digital Library, 2011
3192011
Drivers and impacts of the most extreme marine heatwaves events
AS Gupta, M Thomsen, JA Benthuysen, AJ Hobday, E Oliver, ...
Scientific reports 10 (1), 1-15, 2020
2512020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20