Παρακολούθηση
Juan Manuel Crespo
Juan Manuel Crespo
Volkswagen AG
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα volkswagen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Relational verification using product programs
G Barthe, JM Crespo, C Kunz
International Symposium on Formal Methods, 200-214, 2011
2362011
One-year routine application of a new method based on liquid chromatography–tandem mass spectrometry to the analysis of 16 multiclass pesticides in vegetable samples
A Agüera, S López, AR Fernández-Alba, M Contreras, J Crespo, L Piedra
Journal of Chromatography A 1045 (1-2), 125-135, 2004
1072004
Multiresidue method for the analysis of multiclass pesticides in agricultural products by gas chromatography-tandem mass spectrometry
A Agüera, M Contreras, J Crespo, AR Fernández-Alba
Analyst 127 (3), 347-354, 2002
962002
From relational verification to SIMD loop synthesis
G Barthe, JM Crespo, S Gulwani, C Kunz, M Marron
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN symposium on Principles and practice of …, 2013
782013
Beyond 2-safety: Asymmetric product programs for relational program verification
G Barthe, JM Crespo, C Kunz
International Symposium on Logical Foundations of Computer Science, 29-43, 2013
672013
Fully automated analysis of padding-based encryption in the computational model
G Barthe, JM Crespo, B Grégoire, C Kunz, Y Lakhnech, B Schmidt, ...
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
502013
Product programs and relational program logics
G Barthe, JM Crespo, C Kunz
Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming 85 (5), 847-859, 2016
452016
Secure multi-execution through static program transformation
G Barthe, JM Crespo, D Devriese, F Piessens, E Rivas
Formal Techniques for Distributed Systems, 186-202, 2012
432012
Mind the gap: Modular machine-checked proofs of one-round key exchange protocols
G Barthe, JM Crespo, Y Lakhnech, B Schmidt
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2015
292015
Computer-aided cryptographic proofs
G Barthe, JM Crespo, B Grégoire, C Kunz, S Zanella Béguelin
International Conference on Interactive Theorem Proving, 11-27, 2012
222012
Combining mechanized proofs and model-based testing in the formal analysis of a hypervisor
H Becker, JM Crespo, J Galowicz, U Hensel, Y Hirai, C Kunz, K Nakata, ...
International Symposium on Formal Methods, 69-84, 2016
112016
Automated analysis and synthesis of padding-based encryption schemes
G Barthe, S Zanella-Béguelin, JM Crespo, C Kunz, Y Lakhnech, ...
32012
A machine-checked framework for relational separation logic
JM Crespo, C Kunz
International Conference on Software Engineering and Formal Methods, 122-137, 2011
32011
A framework for the analysis of access control models for interactive mobile devices
JM Crespo, G Betarte, C Luna
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 49-63, 2008
32008
Secure multi-execution through static program transformation: extended version
G Barthe, JM Crespo, D Devriese, F Piessens, E Rivas
CW Reports, 2012
12012
Unleashing relational program logics
G Barthe, J Crespo, C Kunz
Software. Imdea. Org, 1-17, 2010
12010
Automation and modularity of cryptographic proofs in the computational model
JM Crespo
ETSI_Informatica, 2016
2016
Ejemplos prácticos de reutilización de agua residual tratada y regenerada para el riego de cultivos. Evaluación de riesgo
AR Fernández-Alba, S Malato, MM Gómez-Ramos, G Carbonell, ...
CONSOLIDER TRAGUA, 2012
2012
Un Framework para el Análisis Formal de Modelos de Control de Acceso para Dispositivos Móviles Interactivos
JM Crespo
Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieria y Agrimensura. Universidad Nacional …, 2009
2009
A Formal Specification and Analysis of Access Control Models for Interactive Mobile Devices
JM Crespo, G Betarte, C Luna
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20