Παρακολούθηση
George Kenanakis
George Kenanakis
Foundation for Research & Technology - Hellas (FORTH)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iesl.forth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
pH effect on the morphology of ZnO nanostructures grown with aqueous chemical growth
D Vernardou, G Kenanakis, S Couris, E Koudoumas, E Kymakis, ...
Thin solid films 515 (24), 8764-8767, 2007
1242007
Three-dimensional infrared metamaterial with asymmetric transmission
G Kenanakis, A Xomalis, A Selimis, M Vamvakaki, M Farsari, M Kafesaki, ...
ACS Photonics 2 (2), 287-294, 2015
1192015
Growth of c-axis oriented ZnO nanowires from aqueous solution: the decisive role of a seed layer for controlling the wires’ diameter
G Kenanakis, D Vernardou, E Koudoumas, N Katsarakis
Journal of Crystal Growth 311 (23-24), 4799-4804, 2009
1022009
Experimental demonstration of ultrafast THz modulation in a graphene-based thin film absorber through negative photoinduced conductivity
AC Tasolamprou, AD Koulouklidis, C Daskalaki, CP Mavidis, ...
ACS photonics 6 (3), 720-727, 2019
982019
Flexible chiral metamaterials in the terahertz regime: a comparative study of various designs
G Kenanakis, R Zhao, A Stavrinidis, G Konstantinidis, N Katsarakis, ...
Optical Materials Express 2 (12), 1702-1712, 2012
832012
Optically controllable THz chiral metamaterials
G Kenanakis, R Zhao, N Katsarakis, M Kafesaki, CM Soukoulis, ...
Optics Express 22 (10), 12149-12159, 2014
802014
Light-induced reversible hydrophilicity of ZnO structures grown by aqueous chemical growth
G Kenanakis, E Stratakis, K Vlachou, D Vernardou, E Koudoumas, ...
Applied Surface Science 254 (18), 5695-5699, 2008
782008
Ozone sensing properties of ZnO nanostructures grown by the aqueous chemical growth technique
G Kenanakis, D Vernardou, E Koudoumas, G Kiriakidis, N Katsarakis
Sensors and Actuators B: Chemical 124 (1), 187-191, 2007
742007
Biomimetic omnidirectional antireflective glass via direct ultrafast laser nanostructuring
A Papadopoulos, E Skoulas, A Mimidis, G Perrakis, G Kenanakis, ...
Advanced Materials 31 (32), 1901123, 2019
702019
Photoluminescence of ZnO nanostructures grown by the aqueous chemical growth technique
G Kenanakis, M Androulidaki, E Koudoumas, C Savvakis, N Katsarakis
Superlattices and Microstructures 42 (1-6), 473-478, 2007
652007
Photocatalytic degradation of stearic acid by ZnO thin films and nanostructures deposited by different chemical routes
G Kenanakis, Z Giannakoudakis, D Vernardou, C Savvakis, N Katsarakis
Catalysis today 151 (1-2), 34-38, 2010
632010
Light-induced photocatalytic degradation of stearic acid by c-axis oriented ZnO nanowires
G Kenanakis, N Katsarakis
Applied Catalysis A: General 378 (2), 227-233, 2010
592010
Light-induced self-cleaning properties of ZnO nanowires grown at low temperatures
G Kenanakis, D Vernardou, N Katsarakis
Applied Catalysis A: General 411, 7-14, 2012
572012
3D printed graphene-based electrodes with high electrochemical performance
D Vernardou, KC Vasilopoulos, G Kenanakis
Applied Physics A 123 (10), 1-7, 2017
562017
Synthesis of WO3 catalytic powders: evaluation of photocatalytic activity under NUV/visible light irradiation and alkaline reaction pH
I Vamvasakis, I Georgaki, D Vernardou, G Kenanakis, N Katsarakis
Journal of Sol-Gel Science and Technology 76 (1), 120-128, 2015
542015
Photocatalytic and electrooxidation properties of TiO2 thin films deposited by sol–gel
G Kenanakis, D Vernardou, A Dalamagkas, N Katsarakis
Catalysis Today 240, 146-152, 2015
512015
The effect of growth time on the morphology of ZnO structures deposited on Si (1 0 0) by the aqueous chemical growth technique
D Vernardou, G Kenanakis, S Couris, AC Manikas, GA Voyiatzis, ...
Journal of Crystal Growth 308 (1), 105-109, 2007
492007
Self-organization approach for THz polaritonic metamaterials
A Reyes-Coronado, MF Acosta, RI Merino, VM Orera, G Kenanakis, ...
Optics Express 20 (13), 14663-14682, 2012
482012
Electrochemical activity of electrodeposited V2O5 coatings
D Vernardou, A Sapountzis, E Spanakis, G Kenanakis, E Koudoumas, ...
Journal of The Electrochemical Society 160 (1), D6, 2012
462012
Electromagnetic shielding effectiveness of 3D printed polymer composites
Z Viskadourakis, KC Vasilopoulos, EN Economou, CM Soukoulis, ...
Applied Physics A 123 (12), 1-7, 2017
452017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20