Παρακολούθηση
Vincent Wan
Vincent Wan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Support vector machines for speaker verification and identification
V Wan, WM Campbell
Neural Networks for Signal Processing X. Proceedings of the 2000 IEEE Signal …, 2000
4012000
Speaker verification using sequence discriminant support vector machines
V Wan, S Renals
IEEE transactions on speech and audio processing 13 (2), 203-210, 2005
3002005
Speech and crosstalk detection in multichannel audio
SN Wrigley, GJ Brown, V Wan, S Renals
IEEE Transactions on speech and audio processing 13 (1), 84-91, 2004
1472004
The AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, V Wan, M Karafiat, J Vepa, M Lincoln
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
1442007
Transcribing meetings with the AMIDA systems
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, F Grézl, A El Hannani, M Huijbregts, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (2), 486-498, 2011
1292011
Expressive visual text-to-speech using active appearance models
R Anderson, B Stenger, V Wan, R Cipolla
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
982013
Evaluation of kernel methods for speaker verification and identification
V Wan, S Renals
2002 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2002
962002
SVMSVM: Support vector machine speaker verification methodology
V Wan, S Renals
2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2003
922003
Speaker verification using support vector machines
V Wan
University of Sheffield, 2003
852003
Unsupervised clustering of emotion and voice styles for expressive TTS
F Eyben, S Buchholz, N Braunschweiler, J Latorre, V Wan, MJF Gales, ...
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
812012
The 2005 AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, I McCowan, ...
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 450-462, 2005
722005
Finding maximum margin segments in speech
YP Estevan, V Wan, O Scharenborg
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
692007
Finding maximum margin segments in speech
YP Estevan, V Wan, O Scharenborg
2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2007
692007
CHiVE: Varying prosody in speech synthesis with a linguistically driven dynamic hierarchical conditional variational network
T Kenter, V Wan, CA Chan, R Clark, J Vit
International Conference on Machine Learning, 3331-3340, 2019
672019
Unsupervised speech segmentation: An analysis of the hypothesized phone boundaries
O Scharenborg, V Wan, M Ernestus
The Journal of the Acoustical Society of America 127 (2), 1084-1095, 2010
662010
The development of the AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, I McCowan, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, ...
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 344-356, 2005
572005
The AMI meeting transcription system: Progress and performance
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, J Vepa, V Wan
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 419-431, 2006
562006
The AMI meeting transcription system: Progress and performance
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, J Vepa, V Wan
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 419-431, 2006
562006
A method based on the chi-square test for document classification
M Oakes, R Gaaizauskas, H Fowkes, A Jonsson, V Wan, M Beaulieu
Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR conference on …, 2001
532001
Transcription of conference room meetings: an investigation
T Hain, J Dines, G Garau, M Karafiat, D Moore, V Wan, R Ordelman, ...
512005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20