Παρακολούθηση
Vasileios Tsoutsouras
Vasileios Tsoutsouras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ECG signal analysis and arrhythmia detection on IoT wearable medical devices
D Azariadi, V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2016 5th International conference on modern circuits and systems …, 2016
1722016
Computation offloading and resource allocation for low-power IoT edge devices
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 7-12, 2016
1492016
Distributed run-time resource management for malleable applications on many-core platforms
I Anagnostopoulos, V Tsoutsouras, A Bartzas, D Soudris
Proceedings of the 50th annual design automation conference, 1-6, 2013
552013
Distributed QoS management for Internet of Things under resource constraints
F Samie, V Tsoutsouras, S Xydis, L Bauer, D Soudris, J Henkel
Proceedings of the Eleventh IEEE/ACM/IFIP International Conference on …, 2016
462016
An exploration framework for efficient high-level synthesis of support vector machines: case study on ECG arrhythmia detection for Xilinx Zynq SoC
V Tsoutsouras, K Koliogeorgi, S Xydis, D Soudris
Journal of Signal Processing Systems 88 (2), 127-147, 2017
262017
Efficient support vector machines implementation on Intel/Movidius Myriad 2
C Marantos, N Karavalakis, V Leon, V Tsoutsouras, K Pekmestzi, ...
2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2018
172018
From edge to cloud: Design and implementation of a healthcare Internet of Things infrastructure
D Masouros, I Bakolas, V Tsoutsouras, K Siozios, D Soudris
2017 27th international symposium on power and timing modeling, optimization …, 2017
152017
Towards plug&play smart thermostats inspired by reinforcement learning
C Marantos, CP Lamprakos, V Tsoutsouras, K Siozios, D Soudris
Proceedings of the Workshop on INTelligent Embedded Systems Architectures …, 2018
132018
Distributed trade-based edge device management in multi-gateway IoT
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
ACM Transactions on Cyber-Physical Systems 2 (3), 1-25, 2018
102018
Energy profile analysis of Zynq-7000 programmable SoC for embedded medical processing: Study on ECG arrhythmia detection
K Railis, V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2016 26th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization …, 2016
102016
Deriving equations from sensor data using dimensional function synthesis
Y Wang, S Willis, V Tsoutsouras, P Stanley-Marbell
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
92019
A hierarchical distributed runtime resource management scheme for NoC-based many-cores
V Tsoutsouras, I Anagnostopoulos, D Masouros, D Soudris
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 17 (3), 1-26, 2018
92018
DMRM: Distributed Market-Based Resource Management of Edge Computing Systems
M Katsaragakis, D Masouros, V Tsoutsouras, F Samie, L Bauer, J Henkel, ...
2019 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2019
72019
Fast operation mode selection for highly efficient iot edge devices
F Samie, V Tsoutsouras, D Masouros, L Bauer, D Soudris, J Henkel
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2019
72019
Software design and optimization of ECG signal analysis and diagnosis for embedded IoT devices
V Tsoutsouras, D Azariadi, K Koliogewrgi, S Xydis, D Soudris
Components and Services for IoT Platforms, 299-322, 2017
72017
Job-arrival aware distributed run-time resource management on intel scc manycore platform
V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2015 IEEE 13th International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing …, 2015
72015
Oops Optimizing Operation-mode Selection for IoT Edge Devices
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 19 (2), 1-21, 2019
62019
Application-arrival rate aware distributed run-time resource management for many-core computing platforms
V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems 4 (3), 285-298, 2018
62018
Effective learning and filtering of faulty heart-beats for advanced ecg arrhythmia detection using mit-bih database
V Tsoutsouras, D Azariadi, S Xydis, D Soudris
EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology 2 (8), e5-e5, 2016
52016
Automated physics-derived code generation for sensor fusion and state estimation
O Kaparounakis, V Tsoutsouras, D Soudris, P Stanley-Marbell
arXiv preprint arXiv:2004.13873, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20