Παρακολούθηση
Vasileios Tsoutsouras
Vasileios Tsoutsouras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ECG signal analysis and arrhythmia detection on IoT wearable medical devices
D Azariadi, V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2016 5th International conference on modern circuits and systems …, 2016
2202016
Computation offloading and resource allocation for low-power IoT edge devices
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
2016 IEEE 3rd world forum on internet of things (WF-IoT), 7-12, 2016
1882016
Distributed run-time resource management for malleable applications on many-core platforms
I Anagnostopoulos, V Tsoutsouras, A Bartzas, D Soudris
Proceedings of the 50th annual design automation conference, 1-6, 2013
592013
Distributed QoS management for Internet of Things under resource constraints
F Samie, V Tsoutsouras, S Xydis, L Bauer, D Soudris, J Henkel
Proceedings of the Eleventh IEEE/ACM/IFIP International Conference on …, 2016
502016
An exploration framework for efficient high-level synthesis of support vector machines: Case study on ecg arrhythmia detection for xilinx zynq soc
V Tsoutsouras, K Koliogeorgi, S Xydis, D Soudris
Journal of Signal Processing Systems 88, 127-147, 2017
332017
Towards plug&play smart thermostats inspired by reinforcement learning
C Marantos, CP Lamprakos, V Tsoutsouras, K Siozios, D Soudris
Proceedings of the Workshop on INTelligent Embedded Systems Architectures …, 2018
212018
Efficient support vector machines implementation on Intel/Movidius Myriad 2
C Marantos, N Karavalakis, V Leon, V Tsoutsouras, K Pekmestzi, ...
2018 7th International Conference on Modern Circuits and Systems …, 2018
212018
From edge to cloud: Design and implementation of a healthcare Internet of Things infrastructure
D Masouros, I Bakolas, V Tsoutsouras, K Siozios, D Soudris
2017 27th international symposium on power and timing modeling, optimization …, 2017
162017
Fast operation mode selection for highly efficient iot edge devices
F Samie, V Tsoutsouras, D Masouros, L Bauer, D Soudris, J Henkel
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2019
132019
A hierarchical distributed runtime resource management scheme for NoC-based many-cores
V Tsoutsouras, I Anagnostopoulos, D Masouros, D Soudris
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 17 (3), 1-26, 2018
132018
Software design and optimization of ECG signal analysis and diagnosis for embedded IoT devices
V Tsoutsouras, D Azariadi, K Koliogewrgi, S Xydis, D Soudris
Components and Services for IoT Platforms: Paving the Way for IoT Standards …, 2017
132017
Deriving equations from sensor data using dimensional function synthesis
Y Wang, S Willis, V Tsoutsouras, P Stanley-Marbell
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 18 (5s), 1-22, 2019
122019
Distributed trade-based edge device management in multi-gateway IoT
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
ACM Transactions on Cyber-Physical Systems 2 (3), 1-25, 2018
122018
Energy profile analysis of Zynq-7000 programmable SoC for embedded medical processing: Study on ECG arrhythmia detection
K Railis, V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2016 26th International Workshop on Power and Timing Modeling, Optimization …, 2016
122016
DMRM: Distributed market-based resource management of edge computing systems
M Katsaragakis, D Masouros, V Tsoutsouras, F Samie, L Bauer, J Henkel, ...
2019 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE …, 2019
102019
The Laplace microarchitecture for tracking data uncertainty and its implementation in a RISC-V processor
V Tsoutsouras, O Kaparounakis, B Bilgin, C Samarakoon, J Meech, ...
MICRO-54: 54th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture …, 2021
92021
Hardware acceleration of image registration algorithm on fpga-based systems on chip
I Stratakos, D Gourounas, V Tsoutsouras, T Economopoulos, ...
Proceedings of the International Conference on omni-layer intelligent …, 2019
82019
Oops Optimizing Operation-mode Selection for IoT Edge Devices
F Samie, V Tsoutsouras, L Bauer, S Xydis, D Soudris, J Henkel
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 19 (2), 1-21, 2019
82019
Application-arrival rate aware distributed run-time resource management for many-core computing platforms
V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems 4 (3), 285-298, 2018
72018
Job-arrival aware distributed run-time resource management on intel scc manycore platform
V Tsoutsouras, S Xydis, D Soudris
2015 IEEE 13th International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing …, 2015
72015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20