Παρακολούθηση
José Manuel Cansino
José Manuel Cansino
Universidad de Sevilla y Universidad Autónoma de Chile
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Driving forces of Spain׳ s CO2 emissions: A LMDI decomposition approach
JM Cansino, A Sánchez-Braza, ML Rodríguez-Arévalo
Renewable and Sustainable Energy Reviews 48, 749-759, 2015
2692015
Main drivers of changes in CO2 emissions in the Spanish economy: A structural decomposition analysis
JM Cansino, R Román, M Ordóñez
Energy Policy 89, 150-159, 2016
2042016
Tax incentives to promote green electricity: An overview of EU-27 countries
JM Cansino, MP Pablo-Romero, R Román, R Yñiguez
Energy policy 38 (10), 6000-6008, 2010
2032010
Promoting renewable energy sources for heating and cooling in EU-27 countries
JM Cansino, MP Pablo-Romero, R Román, R Yñiguez
Energy policy 39 (6), 3803-3812, 2011
1452011
Structural process and implementation programs of pharmaceutical care in different countries
MJ Martin-Calero, M Machuca, MD Murillo, J Cansino, MA Gastelurrutia, ...
Current pharmaceutical design 10 (31), 3969-3985, 2004
1372004
How far is Colombia from decoupling? Two-level decomposition analysis of energy consumption changes
R Román-Collado, JM Cansino, C Botia
Energy 148, 687-700, 2018
1072018
Policy instruments to promote electro-mobility in the EU28: A comprehensive review
JM Cansino, A Sánchez-Braza, T Sanz-Díaz
Sustainability 10 (7), 2507, 2018
972018
Evaluar al sector público español
J Cansino
Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla, 2001
622001
Analysis of the main drivers of CO2 emissions changes in Colombia (1990–2012) and its political implications
R Román, JM Cansino, JA Rodas
Renewable Energy 116, 402-411, 2018
572018
Towards a Green Energy Economy? A macroeconomic-climate evaluation of Sweden’s CO2 emissions
L Mundaca, R Román, JM Cansino
Applied Energy 148, 196-209, 2015
572015
An economic evaluation of public programs for internationalization: The case of the Diagnostic program in Spain
JM Cansino, J Lopez-Melendo, MP Pablo-Romero, A Sánchez-Braza
Evaluation and Program Planning 41, 38-46, 2013
562013
Environmental and socioeconomic impacts of urban waste recycling as part of circular economy. The case of cuenca (Ecuador)
D Burneo, JM Cansino, R Yñiguez
Sustainability 12 (8), 3406, 2020
502020
Promotion of biofuel consumption in the transport sector: An EU-27 perspective
JM Cansino, M del P Pablo-Romero, R Román, R Yñiguez
Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (8), 6013-6021, 2012
452012
Economic and environmental analysis of a residential PV system: A profitable contribution to the Paris agreement
A Arcos-Vargas, JM Cansino, R Román-Collado
Renewable and Sustainable Energy Reviews 94, 1024-1035, 2018
442018
Quality of institutions, technological progress, and pollution havens in Latin America. An analysis of the environmental Kuznets curve hypothesis
JM Cansino, R Román-Collado, JC Molina
Sustainability 11 (13), 3708, 2019
432019
The economic influence of photovoltaic technology on electricity generation: A CGE (computable general equilibrium) approach for the Andalusian case
JM Cansino, MA Cardenete, JM González-Limón, R Román
Energy 73, 70-79, 2014
412014
Will China comply with its 2020 carbon intensity commitment?
JM Cansino, R Román, JM Rueda-Cantuche
Environmental Science & Policy 47, 108-117, 2015
362015
Do Spanish energy efficiency actions trigger JEVON’S paradox?
JM Cansino, R Román-Collado, J Merchán
Energy 181, 760-770, 2019
342019
How can Chile move away from a high carbon economy?
JM Cansino, A Sánchez-Braza, ML Rodríguez-Arévalo
Energy Economics 69, 350-366, 2018
342018
Energy efficiency improvements in air traffic: The case of Airbus A320 in Spain
JM Cansino, R Román
Energy Policy 101, 109-122, 2017
332017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20