Παρακολούθηση
Diego Gragnaniello
Diego Gragnaniello
University of Salerno, Dept. of Computer Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unisa.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detection of gan-generated fake images over social networks
F Marra, D Gragnaniello, D Cozzolino, L Verdoliva
2018 IEEE conference on multimedia information processing and retrieval …, 2018
2082018
An investigation of local descriptors for biometric spoofing detection
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE transactions on information forensics and security 10 (4), 849-863, 2015
1782015
Do gans leave artificial fingerprints?
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva, G Poggi
2019 IEEE conference on multimedia information processing and retrieval …, 2019
1482019
Fingerprint Liveness Detection based on Weber Local Image Descriptor
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and Medical …, 2013
1322013
LivDet iris 2017—Iris liveness detection competition 2017
D Yambay, B Becker, N Kohli, D Yadav, A Czajka, KW Bowyer, ...
2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 733-741, 2017
1302017
Local contrast phase descriptor for fingerprint liveness detection
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Pattern Recognition 48 (4), 1050-1058, 2015
1252015
Image forgery localization through the fusion of camera-based, feature-based and pixel-based techniques
D Cozzolino, D Gragnaniello, L Verdoliva
2014 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 5302-5306, 2014
107*2014
Image forgery detection through residual-based local descriptors and block-matching
D Cozzolino, D Gragnaniello, L Verdoliva
2014 IEEE international conference on image processing (ICIP), 5297-5301, 2014
972014
Iris Liveness Detection for Mobile Devices based on local descriptors
D Gragnaniello, C Sansone, L Verdoliva
Pattern Recognition Letters, 2014
762014
The 1st competition on counter measures to finger vein spoofing attacks
P Tome, R Raghavendra, C Busch, S Tirunagari, N Poh, BH Shekar, ...
2015 international conference on biometrics (ICB), 513-518, 2015
572015
On the vulnerability of deep learning to adversarial attacks for camera model identification
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva
Signal Processing: Image Communication 65, 240-248, 2018
442018
A full-image full-resolution end-to-end-trainable CNN framework for image forgery detection
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva, G Poggi
IEEE Access 8, 133488-133502, 2020
402020
Biologically-inspired dense local descriptor for indirect immunofluorescence image classification
D Gragnaniello, C Sansone, L Verdoliva
2014 1st Workshop on Pattern Recognition Techniques for Indirect …, 2014
322014
Using iris and sclera for detection and classification of contact lenses
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Pattern Recognition Letters 82, 251-257, 2016
282016
Retinal vessels segmentation based on a convolutional neural network
N Brancati, M Frucci, D Gragnaniello, D Riccio
Iberoamerican Congress on Pattern Recognition, 119-126, 2017
242017
Cell image classification by a scale and rotation invariant dense local descriptor
D Gragnaniello, C Sansone, L Verdoliva
Pattern Recognition Letters 82, 72-78, 2016
242016
A new unsupervised approach for segmenting and counting cells in high-throughput microscopy image sets
D Riccio, N Brancati, M Frucci, D Gragnaniello
IEEE journal of biomedical and health informatics 23 (1), 437-448, 2018
232018
SAR image despeckling by soft classification
D Gragnaniello, G Poggi, G Scarpa, L Verdoliva
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2016
222016
Wavelet‐Markov local descriptor for detecting fake fingerprints
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Electronics Letters 50 (6), 439-441, 2014
222014
Analysis of adversarial attacks against CNN-based image forgery detectors
D Gragnaniello, F Marra, G Poggi, L Verdoliva
2018 26th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 967-971, 2018
212018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20