Παρακολούθηση
Evelio M. G. Fernandez
Evelio M. G. Fernandez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eletrica.ufpr.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Massive wireless energy transfer: Enabling sustainable IoT toward 6G era
OLA López, H Alves, RD Souza, S Montejo-Sánchez, EMG Fernández, ...
IEEE Internet of Things Journal 8 (11), 8816-8835, 2021
1722021
Ultrareliable short-packet communications with wireless energy transfer
OLA López, H Alves, RD Souza, EMG Fernández
IEEE Signal Processing Letters 24 (4), 387-391, 2017
782017
Ultra-reliable cooperative short-packet communications with wireless energy transfer
OLA López, EMG Fernández, RD Souza, H Alves
IEEE Sensors Journal 18 (5), 2161-2177, 2018
652018
Wireless powered communications with finite battery and finite blocklength
OLA López, EMG Fernández, RD Souza, H Alves
IEEE Transactions on Communications 66 (4), 1803-1816, 2017
522017
Rate and energy efficient power control in a cognitive radio ad hoc network
SM Sanchez, RD Souza, EMG Fernandez, VA Reguera
IEEE signal processing letters 20 (5), 451-454, 2013
502013
Short channel hopping sequence approach to rendezvous for cognitive networks
VA Reguera, EO Guerra, RD Souza, EMG Fernandez, G Brante
IEEE Communications Letters 18 (2), 289-292, 2013
462013
InTAS--The Ingolstadt Traffic Scenario for SUMO
SC Lobo, S Neumeier, EMG Fernandez, C Facchi
arXiv preprint arXiv:2011.11995, 2020
452020
Energy efficient power allocation schemes for a two-user network-coded cooperative cognitive radio network
R Bordon, SM Sánchez, SB Mafra, RD Souza, JL Rebelatto, ...
IEEE Transactions on Signal Processing 64 (7), 1654-1667, 2015
382015
Ultra reliable short message relaying with wireless power transfer
OLA López, RD Souza, H Alves, EMG Fernández
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
302017
On the impact of active queue management on VoIP quality of service
VA Reguera, FFÁ Paliza, W Godoy Jr, EMG Fernández
Computer Communications 31 (1), 73-87, 2008
262008
Genetic algorithm aided transmit power control in cognitive radio networks
RB López, SM Sánchez, EMG Fernandez, RD Souza, H Alves
2014 9th International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless …, 2014
252014
Systematic construction of common channel hopping rendezvous strategies in cognitive radio networks
EO Guerra, VA Reguera, RD Souza, EG Fernández, ME Pellenz
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2015, 1-16, 2015
242015
On the performance of cognitive full-duplex relaying under spectrum sharing constraints
SB Mafra, H Alves, DB Costa, RD Souza, EM G. Fernandez, M Latva-aho
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking 2015, 1-13, 2015
242015
Dynamic control of beacon transmission rate and power with position error constraint in cooperative vehicular networks
S Bolufé, S Montejo-Sánchez, CA Azurdia-Meza, S Céspedes, RD Souza, ...
Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Applied Computing, 2084-2091, 2018
232018
Parallel rendezvous-based association for IEEE 802.15. 4 TSCH networks
CMG Algora, VA Reguera, EMG Fernández, K Steenhaut
IEEE Sensors Journal 18 (21), 9005-9020, 2018
202018
Coded redundant message transmission schemes for low-power wide area IoT applications
S Montejo-Sanchez, CA Azurdia-Meza, RD Souza, EMG Fernandez, ...
IEEE Wireless Communications Letters 8 (2), 584-587, 2018
182018
Power control and relay selection in cognitive radio ad hoc networks using game theory
OLA Lopez, SM Sanchez, SB Mafra, EMG Fernandez, G Brante, ...
IEEE Systems Journal 12 (3), 2854-2865, 2016
182016
Simple role‐based rendezvous algorithm for cognitive ad hoc radio networks
EO Guerra, VA Reguera, RD Souza, G Brante, EMG Fernandez
Electronics Letters 50 (3), 182-184, 2014
152014
Physical layer security in cognitive radio networks using improper Gaussian signaling
G Oliveira, E Fernandez, S Mafra, S Montejo-Sánchez
IEEE Communications Letters 22 (9), 1886-1889, 2018
132018
POSACC: Position-accuracy based adaptive beaconing algorithm for cooperative vehicular safety systems
S Bolufé, CA Azurdia-Meza, S Céspedes, S Montejo-Sánchez, RD Souza, ...
IEEE Access 8, 15484-15501, 2020
122020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20