Παρακολούθηση
John Dines
John Dines
Principal Data Scientist at Expedia, Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα expedia.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the use of information retrieval measures for speech recognition evaluation
IA McCowan, D Moore, J Dines, D Gatica-Perez, M Flynn, P Wellner, ...
IDIAP, 2004
1552004
The AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, V Wan, L Burget, M Karafiat, J Dines, J Vepa, G Garau, M Lincoln
Acoustics, Speech and Signal Processing, 2007. ICASSP 2007. IEEE …, 2007
1472007
Transcribing meetings with the AMIDA systems
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, F Grézl, A El Hannani, M Huijbregts, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (2), 486-498, 2011
1302011
Thousands of voices for HMM-based speech synthesis–Analysis and application of TTS systems built on various ASR corpora
J Yamagishi, B Usabaev, S King, O Watts, J Dines, J Tian, Y Guan, R Hu, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (5), 984-1004, 2010
1022010
The segmentation of multi-channel meeting recordings for automatic speech recognition
J Dines, J Vepa, T Hain
IDIAP, 2006
992006
Hi YouTube! Personality impressions and verbal content in social video
JI Biel, V Tsiminaki, J Dines, D Gatica-Perez
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
912013
Juicer: A weighted finite-state transducer speech decoder
D Moore, J Dines, MM Doss, J Vepa, O Cheng, T Hain
Machine Learning for Multimodal Interaction: Third International Workshop …, 2006
822006
The 2005 AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, I McCowan, ...
Machine Learning for Multimodal Interaction: Second International Workshop …, 2006
722006
The AMI meeting transcription system: Progress and performance
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, J Vepa, V Wan
MLMI, 419-431, 2006
582006
The development of the AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, I McCowan, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, ...
Machine Learning for Multimodal Interaction: Second International Workshop …, 2006
572006
Transcription of conference room meetings: an investigation
T Hain, J Dines, G Garau, M Karafiat, D Moore, V Wan, R Ordelman, ...
512005
Current trends in multilingual speech processing
H Bourlard, J Dines, M Magimai-Doss, PN Garner, D Imseng, P Motlicek, ...
Sadhana 36, 885-915, 2011
502011
The 2007 AMI (DA) system for meeting transcription
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, D van Leeuwen, M Lincoln, ...
Multimodal Technologies for Perception of Humans 4625, 414-428, 2008
492008
The DBOX corpus collection of spoken human-human and human-machine dialogues
V Petukhova, M Gropp, D Klakow, A Schmidt, G Eigner, M Topf, S Srb, ...
The LREC 2014 Proceedings, 252–258, 2014
482014
The AMIDA 2009 meeting transcription system
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, A El Hannani, M Huijbregts, ...
Interspeech 2010, 358-361, 2010
432010
Real-time ASR from meetings
PN Garner, J Dines, T Hain, A El Hannani, M Karafiat, D Korchagin, ...
Idiap, 2009
432009
Measuring the gap between HMM-based ASR and TTS
J Dines, J Yamagishi, S King
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 4 (6), 1046-1058, 2010
422010
Comparing different acoustic modeling techniques for multilingual boosting
D Imseng, J Dines, P Motlicek, PN Garner, H Bourlard
Interspeech 2012, 1191-1194, 2012
382012
A comparison of supervised and unsupervised cross-lingual speaker adaptation approaches for HMM-based speech synthesis
H Liang, J Dines, L Saheer
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
372010
A multi-objective learning to re-rank approach to optimize online marketplaces for multiple stakeholders
P Nguyen, J Dines, J Krasnodebski
arXiv preprint arXiv:1708.00651, 2017
352017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20