Παρακολούθηση
John Dines
John Dines
Principal Data Scientist at Expedia, Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα expedia.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the use of information retrieval measures for speech recognition evaluation
IA McCowan, D Moore, J Dines, D Gatica-Perez, M Flynn, P Wellner, ...
IDIAP, 2004
1462004
The AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, V Wan, L Burget, M Karafiat, J Dines, J Vepa, G Garau, M Lincoln
Acoustics, Speech and Signal Processing, 2007. ICASSP 2007. IEEE …, 2007
1442007
Transcribing meetings with the AMIDA systems
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, F Grézl, A El Hannani, M Huijbregts, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (2), 486-498, 2011
1292011
The segmentation of multi-channel meeting recordings for automatic speech recognition
J Dines, J Vepa, T Hain
IDIAP, 2006
982006
Thousands of voices for HMM-based speech synthesis–Analysis and application of TTS systems built on various ASR corpora
J Yamagishi, B Usabaev, S King, O Watts, J Dines, J Tian, Y Guan, R Hu, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (5), 984-1004, 2010
962010
Hi YouTube! Personality impressions and verbal content in social video
JI Biel, V Tsiminaki, J Dines, D Gatica-Perez
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
832013
Juicer: A weighted finite-state transducer speech decoder
D Moore, J Dines, MM Doss, J Vepa, O Cheng, T Hain
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 285-296, 2006
792006
The 2005 AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, I McCowan, ...
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 450-462, 2005
722005
The development of the AMI system for the transcription of speech in meetings
T Hain, L Burget, J Dines, I McCowan, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, ...
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 344-356, 2005
572005
The AMI meeting transcription system: Progress and performance
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, M Lincoln, J Vepa, V Wan
International Workshop on Machine Learning for Multimodal Interaction, 419-431, 2006
562006
Transcription of conference room meetings: an investigation
T Hain, J Dines, G Garau, M Karafiat, D Moore, V Wan, R Ordelman, ...
512005
The 2007 AMI (DA) system for meeting transcription
T Hain, L Burget, J Dines, G Garau, M Karafiat, D Leeuwen, M Lincoln, ...
Multimodal Technologies for Perception of Humans, 414-428, 2007
492007
Current trends in multilingual speech processing
H Bourlard, J Dines, M Magimai-Doss, PN Garner, D Imseng, P Motlicek, ...
Sadhana 36 (5), 885-915, 2011
442011
Measuring the gap between HMM-based ASR and TTS
J Dines, J Yamagishi, S King
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 4 (6), 1046-1058, 2010
422010
Real-time ASR from meetings
PN Garner, J Dines, T Hain, A El Hannani, M Karafiat, D Korchagin, ...
Idiap, 2009
422009
The AMIDA 2009 meeting transcription system
T Hain, L Burget, J Dines, PN Garner, A El Hannani, M Huijbregts, ...
Proceedings of INTERSPEECH, 2010
412010
The DBOX corpus collection of spoken human-human and human-machine dialogues
V Petukhova, M Gropp, D Klakow, A Schmidt, G Eigner, M Topf, S Srb, ...
Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
402014
Comparing different acoustic modeling techniques for multilingual boosting
D Imseng, J Dines, P Motlicek, PN Garner, H Bourlard
Proceedings of Interspeech, 2012
382012
A comparison of supervised and unsupervised cross-lingual speaker adaptation approaches for HMM-based speech synthesis
H Liang, J Dines, L Saheer
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
362010
Role recognition in multiparty recordings using social affiliation networks and discrete distributions
S Favre, H Salamin, J Dines, A Vinciarelli
Proceedings of the 10th international conference on Multimodal interfaces, 29-36, 2008
332008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20