Παρακολούθηση
Anna-Maria G. Psarra
Anna-Maria G. Psarra
Associate Professor Biochemistry, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estrogen receptors α and β (ERα and ERβ) and androgen receptor (AR) in human sperm: localization of ERβ and AR in mitochondria of the midpiece
S Solakidi, AMG Psarra, S Nikolaropoulos, CE Sekeris
Human Reproduction 20 (12), 3481-3487, 2005
2492005
The mitochondrion as a primary site of action of steroid and thyroid hormones: presence and action of steroid and thyroid hormone receptors in mitochondria of animal cells
AMG Psarra, S Solakidi, CE Sekeris
Molecular and cellular endocrinology 246 (1-2), 21-33, 2006
1872006
Glucocorticoids induce mitochondrial gene transcription in HepG2 cells: role of the mitochondrial glucocorticoid receptor
AMG Psarra, CE Sekeris
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research 1813 (10), 1814-1821, 2011
1742011
Steroid and thyroid hormone receptors in mitochondria
AMG Psarra, CE Sekeris
IUBMB life 60 (4), 210-223, 2008
1402008
Localization of the glucocorticoid receptor in rat brain mitochondria
P Moutsatsou, AMG Psarra, A Tsiapara, H Paraskevakou, P Davaris, ...
Archives of biochemistry and biophysics 386 (1), 69-78, 2001
1252001
Synthesis and characterization of guanidinylated poly (propylene imine) dendrimers as gene transfection agents
LA Tziveleka, AMG Psarra, D Tsiourvas, CM Paleos
Journal of controlled release 117 (1), 137-146, 2007
1102007
Differential subcellular distribution of estrogen receptor isoforms: localization of ERα in the nucleoli and ERβ in the mitochondria of human osteosarcoma SaOS-2 and …
S Solakidi, AMG Psarra, CE Sekeris
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research 1745 (3), 382-392, 2005
1082005
Nuclear receptors and other nuclear transcription factors in mitochondria: regulatory molecules in a new environment
AMG Psarra, CE Sekeris
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research 1783 (1), 1-11, 2008
1052008
Glucocorticoid receptors and other nuclear transcription factors in mitochondria and possible functions
AMG Psarra, CE Sekeris
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics 1787 (5), 431-436, 2009
1042009
Glucocorticoid receptor isoforms in human hepatocarcinoma HepG2 and SaOS-2 osteosarcoma cells: presence of glucocorticoid receptor alpha in mitochondria and of glucocorticoid …
AMG Psarra, S Solakidi, IP Trougakos, LH Margaritis, G Spyrou, ...
The international journal of biochemistry & cell biology 37 (12), 2544-2558, 2005
702005
The in vitro impact of the herbicide roundup on human sperm motility and sperm mitochondria
G Anifandis, G Amiridis, K Dafopoulos, A Daponte, E Dovolou, E Gavriil, ...
Toxics 6 (1), 2, 2017
662017
The σ‐Hole Phenomenon of Halogen Atoms Forms the Structural Basis of the Strong Inhibitory Potency of C5 Halogen Substituted Glucopyranosyl Nucleosides towards Glycogen …
AL Kantsadi, JM Hayes, S Manta, VT Skamnaki, C Kiritsis, AMG Psarra, ...
ChemMedChem 7 (4), 722-732, 2012
622012
Biochemical and biological assessment of the inhibitory potency of extracts from vinification byproducts of Vitis vinifera extracts against glycogen phosphorylase
AL Kantsadi, A Apostolou, S Theofanous, GA Stravodimos, E Kyriakis, ...
Food and chemical toxicology 67, 35-43, 2014
582014
Synthesis and evaluation of functional hyperbranched polyether polyols as prospected gene carriers
LA Tziveleka, AMG Psarra, D Tsiourvas, CM Paleos
International journal of pharmaceutics 356 (1-2), 314-324, 2008
472008
Glucocorticoid and estrogen receptors are reduced in mitochondria of lung epithelial cells in asthma
DCM Simoes, AMG Psarra, T Mauad, I Pantou, C Roussos, CE Sekeris, ...
PLoS One 7 (6), e39183, 2012
462012
Interaction of mitochondrial thioredoxin with glucocorticoid receptor and NF-κB modulates glucocorticoid receptor and NF-κB signalling in HEK-293 cells
AMG Psarra, S Hermann, G Panayotou, G Spyrou
Biochemical journal 422 (3), 521-531, 2009
462009
Mitochondrial localization of glucocortocoid receptor in glial (Müller) cells in the salamander retina
AMG Psarra, ML Bochaton‐Piallat, G Gabbiani, CE Sekeris, ...
Glia 41 (1), 38-49, 2003
412003
Differential distribution of glucocorticoid and estrogen receptor isoforms: localization of GR ‚and ER· in nucleoli and GR· and ER ‚in the mitochondria of human osteosarcoma …
S Solakidi, AMG Psarra, CE Sekeris
J Musculoskelet Neuronal Interact 7 (3), 240-245, 2007
372007
A novel mutation of the hGR gene causing Chrousos syndrome
NC Nicolaides, EB Geer, D Vlachakis, ML Roberts, AMG Psarra, ...
European Journal of Clinical Investigation 45 (8), 782-791, 2015
342015
Potential dissociative glucocorticoid receptor activity for protopanaxadiol and protopanaxatriol
AG Karra, M Konstantinou, M Tzortziou, I Tsialtas, FD Kalousi, ...
International journal of molecular sciences 20 (1), 94, 2018
302018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20