Παρακολούθηση
Nikolaos Zioulis
Nikolaos Zioulis
Independent Researcher
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
OmniDepth: Dense Depth Estimation for Indoors Spherical Panoramas
N Zioulis, A Karakottas, D Zarpalas, P Daras
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 448-465, 2018
1422018
Mixed Reality and Gamification for Cultural Heritage
M Ioannides, N Magnenat-Thalmann, G Papagiannakis
Springer, 2017
108*2017
An edge-to-cloud virtualized multimedia service platform for 5G networks
F Alvarez, D Breitgand, D Griffin, P Andriani, S Rizou, N Zioulis, ...
IEEE Transactions on Broadcasting 65 (2), 369-380, 2019
682019
Spherical View Synthesis for Self-Supervised 360 Depth Estimation
N Zioulis, A Karakottas, D Zarpalas, F Alvarez, P Daras
2019 International Conference on 3D Vision (3DV), 690-699, 2019
652019
An integrated platform for live 3D human reconstruction and motion capturing
DS Alexiadis, A Chatzitofis, N Zioulis, O Zoidi, G Louizis, D Zarpalas, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 27 (4), 798-813, 2017
622017
Quality of Experience for 3-D Immersive Media Streaming
A Doumanoglou, D Griffin, J Serrano, N Zioulis, TK Phan, D Jiménez, ...
IEEE Transactions on Broadcasting 64 (2), 379-391, 2018
342018
A low-cost, flexible and portable volumetric capturing system
V Sterzentsenko, A Karakottas, A Papachristou, N Zioulis, ...
2018 14th International Conference on Signal-Image Technology & Internet …, 2018
332018
Self-supervised deep depth denoising
V Sterzentsenko, L Saroglou, A Chatzitofis, S Thermos, N Zioulis, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
322019
HUMAN4D: A Human-Centric Multimodal Dataset for Motions and Immersive Media
A Chatzitofis, L Saroglou, P Boutis, P Drakoulis, N Zioulis, ...
IEEE Access 8, 176241-176262, 2020
282020
3D tele-immersion platform for interactive immersive experiences between remote users
N Zioulis, D Alexiadis, A Doumanoglou, G Louizis, K Apostolakis, ...
2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 365-369, 2016
222016
Fast deformable model-based human performance capture and FVV using consumer-grade RGB-D sensors
DS Alexiadis, N Zioulis, D Zarpalas, P Daras
Pattern Recognition 79, 260-278, 2018
192018
Benchmarking Open-Source Static 3D Mesh Codecs for Immersive Media Interactive Live Streaming
A Doumanoglou, P Drakoulis, N Zioulis, D Zarpalas, P Daras
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems 9 (1 …, 2019
182019
360° Surface Regression with a Hyper-Sphere Loss
A Karakottas, N Zioulis, S Samaras, D Ataloglou, V Gkitsas, D Zarpalas, ...
2019 International Conference on 3D Vision (3DV), 258-268, 2019
152019
Subjective Visual Quality Assessment of Immersive 3D Media Compressed by Open-Source Static 3D Mesh Codecs
K Christaki, E Christakis, P Drakoulis, A Doumanoglou, N Zioulis, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 80-91, 2019
132019
A System Architecture for Live Immersive 3D-Media Transcoding over 5G Networks
A Doumanoglou, N Zioulis, D Griffin, J Serrano, TK Phan, D Jiménez, ...
2018 IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and …, 2018
132018
Augmented VR
A Karakottas, A Papachristou, A Doumanoqlou, N Zioulis, D Zarpalas, ...
2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 1-1, 2018
13*2018
Deep soft procrustes for markerless volumetric sensor alignment
V Sterzentsenko, A Doumanoglou, S Thermos, N Zioulis, D Zarpalas, ...
2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 818-827, 2020
112020
Markerless Structure-based Multi-sensor Calibration for Free Viewpoint Video Capture
A Papachristou, N Zioulis, D Zarpalas, P Daras
Proceedings of 26th International Conference in Central Europe on Computer …, 2018
112018
DronePose: Photorealistic UAV-Assistant Dataset Synthesis for 3D Pose Estimation via a Smooth Silhouette Loss
G Albanis, N Zioulis, A Dimou, D Zarpalas, P Daras
European Conference on Computer Vision, 663-681, 2020
9*2020
Pano3D: A Holistic Benchmark and a Solid Baseline for 360° Depth Estimation
G Albanis, N Zioulis, P Drakoulis, V Gkitsas, V Sterzentsenko, F Alvarez, ...
2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition …, 2021
8*2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20