Παρακολούθηση
Vasileios Bontzorlos
Vasileios Bontzorlos
Adjunct Lecturer, University of Applied Sciences, Department of Forestry and Management of Natural
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teilar.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A greener path for the EU Common Agricultural Policy
G Pe'Er, Y Zinngrebe, F Moreira, C Sirami, S Schindler, R Müller, ...
Science 365 (6452), 449-451, 2019
4212019
Is the CAP Fit for purpose
G Pe’er, S Lakner, R Müller, G Passoni, V Bontzorlos, D Clough, ...
An evidence-based fitness-check assessment, 1-20, 2017
912017
Is the CAP fit for purpose? An evidence-based fitness check assessment
G Pe’er, S Lakner, R Müller, G Passoni, V Bontzorlos, D Clough, ...
Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Halle …, 2017
812017
The diet of barn owl in the agricultural landscapes of central Greece
VA Bontzorlos, SJ Peris, CG Vlachos, DE Bakaloudis
FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 54 (1/2), 99, 2005
752005
Breeding habitat preferences of the turtledove (Streptopelia turtur) in the Dadia-Soufli National Park and its implications for management
DE Bakaloudis, CG Vlachos, E Chatzinikos, V Bontzorlos, M Papakosta
European Journal of Wildlife Research 55, 597-602, 2009
572009
Assessing bias in diet methods for the Long-legged Buzzard Buteo rufinus
DE Bakaloudis, S Iezekiel, CG Vlachos, VA Bontzorlos, M Papakosta, ...
Journal of Arid Environments 77, 59-65, 2012
382012
Diet composition and feeding strategies of the stone marten (Martes foina) in a typical Mediterranean ecosystem
DE Bakaloudis, CG Vlachos, MA Papakosta, VA Bontzorlos, ...
The Scientific World Journal 2012, 2012
332012
Home range and foraging habitat selection by breeding lesser kestrels (Falco naumanni) in Greece
CG Vlachos, DE Bakaloudis, K Kitikidou, V Goutner, V Bontzorlos, ...
Journal of natural history 49 (5-8), 371-381, 2015
302015
The genetic basis of color related local adaptation in a ring-like colonization around the Mediterranean
Evolution 70 (1), 140-153, 2016
292016
Bioclimatic and environmental suitability models for capercaillie (Tetrao urogallus) conservation: Identification of optimal and marginal areas in Rodopi Mountain-Range …
K Poirazidis, V Bontzorlos, P Xofis, S Zakkak, S Xirouchakis, ...
Global ecology and conservation 17, e00526, 2019
232019
Factors affecting the nest site selection of the black stork, Ciconia nigra in the Dadia-Lefkimi-Soufli National Park, north-eastern Greece
CG Vlachos, DE Bakaloudis, OG Alexandrou, VA Bontzorlos, ...
Folia Zoologica 57 (3), 251, 2008
222008
Factors affecting the diet of the red fox (Vulpes vulpes) in a heterogeneousMediterranean landscape
D Bakaloudis, V BONTZORLOS, C VLACHOS, M PAPAKOSTA, ...
Turkish Journal of Zoology 39 (6), 1151-1159, 2015
172015
Two decades of wildlife rehabilitation in Greece: Major threats, admission trends and treatment outcomes from a prominent rehabilitation centre
A Vezyrakis, V Bontzorlos, G Rallis, M Ganoti
Journal for Nature Conservation 73, 126372, 2023
112023
Landscape and climatic variations shaped secondary contacts amid barn owls of the Western Palearctic
T Cumer, AP Machado, G Dumont, V Bontzorlos, R Ceccherelli, M Charter, ...
Molecular Biology and Evolution 39 (1), msab343, 2022
102022
Incipient road to extinction of a keystone herbivore in south-eastern Europe: Harting’s vole (Microtus hartingi) under climate change
B Kryštufek, T Zorenko, V Bontzorlos, A Mahmoudi, N Atanasov, D Ivajnšič
Climatic Change 149, 443-456, 2018
102018
Temporal shifts in floristic and avian diversity in Mediterranean pine forest ecosystems under different fire pressure: The island of Zakynthos as a case study
K Poirazidis, E Chaideftou, A Martinis, V Bontzorlos, P Galani, D Kalivas
Annals of Forest Research 61 (1), 19-36, 2018
102018
Barn owl Tyto alba prey in Thessaly, and evaluation of barn owl diets throughout Greece
VA Bontzorlos, SJ Peris, CG Vlachos, DE Bakaloudis
Ardea 97 (4), 625-630, 2009
92009
Genomic consequences of colonisation, migration and genetic drift in barn owl insular populations of the eastern Mediterranean
AP Machado, A Topaloudis, T Cumer, E Lavanchy, V Bontzorlos, ...
Molecular Ecology 31 (5), 1375-1388, 2022
72022
Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina Brehm, 1831 (Aves: Accipitridae) in Dadia-Lefkimi-Soufli National Park, Greece: Population trends and spatial use in respect to continuous …
K Poirazidis, V Bontzorlos, S Schindler, D Vasilakis
Acta Zoologica Bulgarica, Supplement 14, 7-14, 2019
62019
Distribution of Four Vole Species through the Barn Owl Tyto alba Diet Spectrum: Pattern Responses to Environmental Gradients in Intensive Agroecosystems of …
V Bontzorlos, K Vlachopoulos, A Xenos
Life 13 (1), 105, 2022
42022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20