Παρακολούθηση
Tudor Dumitras
Tudor Dumitras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umiacs.umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Poison frogs! targeted clean-label poisoning attacks on neural networks
A Shafahi, WR Huang, M Najibi, O Suciu, C Studer, T Dumitras, ...
Advances in neural information processing systems 31, 2018
10662018
Before we knew it: an empirical study of zero-day attacks in the real world
L Bilge, T Dumitraş
Proceedings of the 2012 ACM conference on Computer and communications …, 2012
8272012
Vulnerability disclosure in the age of social media: Exploiting twitter for predicting {Real-World} exploits
C Sabottke, O Suciu, T Dumitraș
24th USENIX Security Symposium (USENIX Security 15), 1041-1056, 2015
3802015
When does machine learning {FAIL}? generalized transferability for evasion and poisoning attacks
O Suciu, R Marginean, Y Kaya, H Daume III, T Dumitras
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 1299-1316, 2018
2942018
Shallow-deep networks: Understanding and mitigating network overthinking
Y Kaya, S Hong, T Dumitras
International conference on machine learning, 3301-3310, 2019
2832019
Towards on-chip fault-tolerant communication
T Dumitraş, S Kerner, R Mărculescu
Proceedings of the 2003 Asia and South Pacific Design Automation Conference …, 2003
2132003
The attack of the clones: A study of the impact of shared code on vulnerability patching
A Nappa, R Johnson, L Bilge, J Caballero, T Dumitras
2015 IEEE symposium on security and privacy, 692-708, 2015
1812015
Terminal brain damage: Exposing the graceless degradation in deep neural networks under hardware fault attacks
S Hong, P Frigo, Y Kaya, C Giuffrida, T Dumitraș
28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 19), 497-514, 2019
1802019
The dropper effect: Insights into malware distribution with downloader graph analytics
BJ Kwon, J Mondal, J Jang, L Bilge, T Dumitraş
Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2015
1692015
Analysis of SSL certificate reissues and revocations in the wake of Heartbleed
L Zhang, D Choffnes, D Levin, T Dumitraş, A Mislove, A Schulman, ...
Proceedings of the 2014 Conference on Internet Measurement Conference, 489-502, 2014
1472014
Featuresmith: Automatically engineering features for malware detection by mining the security literature
Z Zhu, T Dumitraş
Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2016
1462016
On-chip stochastic communication [soc applications]
T Dumitras, R Marculescu
2003 Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition, 790-795, 2003
1462003
Toward a standard benchmark for computer security research: the worldwide intelligence network environment (WINE)
T Dumitras, D Shou
Proceedings of the First Workshop on Building Analysis Datasets and …, 2011
1392011
A socio-technical approach to preventing, mitigating, and recovering from ransomware attacks
DF Sittig, H Singh
Applied clinical informatics 7 (02), 624-632, 2016
1352016
Why do upgrades fail and what can we do about it? Toward dependable, online upgrades in enterprise system
T Dumitraş, P Narasimhan
ACM/IFIP/USENIX International Conference on Distributed Systems Platforms …, 2009
1262009
Stochastic communication: A new paradigm for fault-tolerant networks-on-chip
P Bogdan, T Dumitraş, R Marculescu
VLSI design 2007, 2007
1182007
On the effectiveness of mitigating data poisoning attacks with gradient shaping
S Hong, V Chandrasekaran, Y Kaya, T Dumitraş, N Papernot
arXiv preprint arXiv:2002.11497, 2020
1172020
Chainsmith: Automatically learning the semantics of malicious campaigns by mining threat intelligence reports
Z Zhu, T Dumitras
2018 IEEE European symposium on security and privacy (EuroS&P), 458-472, 2018
1172018
Some vulnerabilities are different than others: Studying vulnerabilities and attack surfaces in the wild
K Nayak, D Marino, P Efstathopoulos, T Dumitraş
International Workshop on Recent Advances in Intrusion Detection, 426-446, 2014
1132014
MEAD: support for Real‐Time Fault‐Tolerant CORBA
P Narasimhan, TA Dumitraş, AM Paulos, SM Pertet, CF Reverte, ...
Concurrency and Computation: Practice and Experience 17 (12), 1527-1545, 2005
942005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20