Παρακολούθηση
Janos Sallai
Janos Sallai
Vanderbilt University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dbuoy.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sensor network-based countersniper system
G Simon, M Maróti, A Lédeczi, G Balogh, B Kusy, A Nádas, G Pap, J Sallai, ...
Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor …, 2004
8982004
Countersniper system for urban warfare
Á Lédeczi, A Nádas, P Völgyesi, G Balogh, B Kusy, J Sallai, G Pap, ...
ACM Transactions on Sensor networks (TOSN) 1 (2), 153-177, 2005
2152005
Radio interferometric tracking of mobile wireless nodes
B Kusy, J Sallai, G Balogh, A Ledeczi, V Protopopescu, J Tolliver, ...
Proceedings of the 5th international conference on Mobile systems …, 2007
1312007
Acoustic Ranging in Resource-Constrained Sensor Networks.
J Sallai, G Balogh, M Maroti, A Ledeczi, B Kusy
International Conference on Wireless Networks, 467-, 2004
1302004
Node-Density Independent Localization
B Kusy, G Balogh, P Volgyesi, A Nadas, A Ledeczi, M Maroti, L Meertens
5th international conference on Information processing in sensor networks …, 2006
1182006
Sensor node localization using mobile acoustic beacons
M Kushwaha, K Molnar, J Sallai, P Volgyesi, M Maroti, A Lédeczi
IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems Conference …, 2005
952005
A visual programming environment for learning distributed programming
B Broll, A Lédeczi, P Volgyesi, J Sallai, M Maroti, A Carrillo, ...
Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE technical symposium on computer science …, 2017
922017
High-accuracy differential tracking of low-cost GPS receivers
W Hedgecock, M Maroti, J Sallai, P Volgyesi, A Ledeczi
Proceeding of the 11th annual international conference on Mobile systems …, 2013
892013
Weapon classification and shooter localization using distributed multichannel acoustic sensors
J Sallai, W Hedgecock, P Volgyesi, A Nadas, G Balogh, A Ledeczi
Journal of systems architecture 57 (10), 869-885, 2011
762011
Mobile sensor localization and navigation using RF doppler shifts
I Amundson, X Koutsoukos, J Sallai
Proceedings of the first ACM international workshop on Mobile entity …, 2008
672008
On the scalability of routing integrated time synchronization
J Sallai, B Kusý, Á Lédeczi, P Dutta
Wireless Sensor Networks: Third European Workshop, EWSN 2006, Zurich …, 2006
672006
inTrack: High precision tracking of mobile sensor nodes
B Kusý, G Balogh, J Sallai, Á Lédeczi, M Maróti
Wireless Sensor Networks: 4th European Conference, EWSN 2007, Delft, The …, 2007
582007
A hierarchical, component based approach to screening properties of soft matter
C Klein, J Sallai, TJ Jones, CR Iacovella, C McCabe, PT Cummings
Foundations of molecular modeling and simulation: Select papers from FOMMS …, 2016
452016
Formalizing atom-typing and the dissemination of force fields with foyer
C Klein, AZ Summers, MW Thompson, JB Gilmer, C McCabe, ...
Computational Materials Science 167, 215-227, 2019
412019
RF angle of arrival-based node localisation
I Amundson, J Sallai, X Koutsoukos, A Ledeczi, M Maroti
International Journal of Sensor Networks 9 (3-4), 209-224, 2011
412011
Acoustic shooter localization with a minimal number of single-channel wireless sensor nodes
J Sallai, A Lédeczi, P Völgyesi
Proceedings of the 9th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems …, 2011
402011
Radio interferometric angle of arrival estimation
I Amundson, J Sallai, X Koutsoukos, A Ledeczi
Wireless Sensor Networks: 7th European Conference, EWSN 2010, Coimbra …, 2010
382010
Towards Precise Indoor RF Localization
MM Ledeczi, A., P. Volgyesi, J. Sallai, B. Kusy, X. Koutsoukos
HotEmNets 2008, 2008
33*2008
A visual programming environment for introducing distributed computing to secondary education
B Broll, Á Lédeczi, H Zare, DN Do, J Sallai, P Völgyesi, M Maróti, L Brown, ...
Journal of Parallel and Distributed Computing 118, 189-200, 2018
292018
Method and system for high-accuracy differential tracking of global positioning system (gps) receivers
W Hedgecock, M Maroti, J Sallai, P Volgyesi, A Ledeczi
US Patent App. 14/765,479, 2015
282015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20